Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Υπουργείο Εσωτερικών: Ένταξη του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΑΣ" στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1"

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η Ένταξη του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΑΣ" στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1"
Αφορά  την χρηματοδότηση του έργου της αντικατάστασης του παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ύδρας.
Με ποσό χρηματοδότησης ύψους 1.719.354,84 Ευρώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: