Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ 17/7/2012 7.30΄μ.μ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ


Ύδρα 13 Ιουλίου 2012 
                                                                        Αρ. Πρωτ. 4794
                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 17η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30
προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του
Δήμου Μελίνα Μερκούρη.


Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:1.       Αποδοχή ποσού 70.000,00 €, από την Περιφέρεια Αττικής (ΣΑΕΠ 085)
για την υδροδότηση της νήσου Ύδρας με υδροφόρα πλοία.

2.       Αίτημα για έκδοση απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτου κατασκευής (μαντρότοιχου), ο οποίος ευρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ύδρας και παρουσιάζει έντονα στοιχεία επικινδυνότητας.

3.       Κατανομή ποσού 8.046,87 € στις Σχολικές Επιτροπές

4.       Συμμετοχή του Δήμου Ύδρας στο έργο «Οικο-συμμαχία για την Απασχόληση στον Αργοσαρωνικό» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Δράσης 7, Άξονας προτεραιότητας 08 του ΕΣΠΑ, για τα  «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» (ΤοπΣΑ) σύμφωνα με την πρόσκληση 40/2399/03-07-2012 της Περιφέρειας Αττικής.

5.       Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2011.

6.       Επιστροφή ποσού 6.612,14 € από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» (Βοήθεια στο σπίτι)


7.       Επιστροφή ποσού 118,00 € στην εταιρία «ΑΝΑΚΤΩΡ Μ. ΕΠΕ» ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

8.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του «Διεθνούς Φεστιβάλ Πολιτισμού»

9.       Αίτηση για χορήγηση προέγκρισης καταστήματος.


10.   Έγκριση κανονιστικής απόφασης για παράταση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.


11.   Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης για το έργο «κατασκευή νέων και επισκευή υφιστάμενων καλντεριμιών Δήμου ΄Υδρας προϋπολογισμού 2.100.000,00 

12.   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ύδρας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.


13.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ύδρας, έτους 2012.


Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 18040 - Τηλ. 22980 52210 - 22980 53003 - Fax 22980 53482

Δεν υπάρχουν σχόλια: