Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ 2011-2014


Τομέας 1. Ποιότητα Ζωής

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα μας και καθορίζει τους δείκτες ευημερίας, επηρεάζοντας  τον Δήμο Ύδρας.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το νησί της Ύδρας πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους Υδραίους.

α) Καλλωπισμός και Συντήρηση χώρων 
β) Δημιουργία παιδικών χαρών
γ) Ανάδειξη – Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας
δ) Αναστήλωση – Αναπαλαίωση ανεμόμυλων
ε) Ενίσχυση φωτισμού
στ) Ολοκλήρωση προγράμματος δενδροφυτεύσεων
ζ) Ανάπλαση, Εξωραϊσμός, Φωτισμός στους δρόμους Ύδρα – Καμίνι, Καμίνι – Βλυχός.
η) Αναβάθμιση του οικισμού Καμίνι.Τομέας 2.  Καθαριότητα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν υπάρχουν κατάλληλα οργανωμένες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, γεγονός που εκτός από την αισθητική υποβάθμιση συγκεκριμένων περιοχών αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για το φυσικό περιβάλλον, τόσο όσον αφορά το υπόγειο νερό, όσο και τα νερά κολύμβησης.
Έλλειψη αποχέτευσης ακάθαρτων λυμάτων

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Αλλαγή του μοντέλου καθαριότητας, μεθοδικότητα, κατάλληλες υποδομές και σωστή εργασία.
α) Μελέτη και Λειτουργία ΧΥΤΑ
β) Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης
γ) προμήθεια και τοποθέτηση κάδων νέας τεχνολογίας
δ) Επανατοποθέτηση των αποξηλωθέντων μικρότερων καδων
ε) Συντήρηση οχημάτων αποκομιδής σκουπιδιών και προμήθεια νέων οχημάτων
στ) Σχεδιασμός και κατασκευή δημοτικών στάβλων

Τομέας 3.  Παιδεία

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ


Αρνητικό το ποσοστό των αγράμματων στο νησί
Αρνητική η εικόνα των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολικών κτηρίων

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ώστε η παρεχόμενη παιδεία να είναι ανταγωνιστική και υψηλού επιπέδου
α)Κατασκευή σύγχρονου κτηρίου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου
β) Δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού για τις εργαζόμενες μητέρες
γ) διενέργεια προσεισμικών ελέγχων
δ) Υποστήριξη του θεσμού των ολοήμερων σχολείων
ε) Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για τους μαθητές
στ) Προγραμματισμός – Λειτουργία υποστηρ ικτικών υπηρεσιών για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες  

Τομέας 4 . Πολιτισμός

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 Στασιμότητα της πολιτιστικής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα των πεπερασμένων πρακτικών.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Κινητοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων του νησιού στον χώρο του πολιτισμού
α) Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού και προβολή του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
β) Φεστιβάλ πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
γ) Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου
δ) Σχεδιασμός και υλοποίηση καλλιτεχνικού εργαστηρίου

Τομέας 5. Κοινωνική Μέριμνα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ


 Υψηλή και παρατεταμένη ανεργία με σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προσφορά κοινωνικών υπηρ εσιών στο δημότη. Συγκεκριμένη και Ολοκληρωμένη πολιτική στο χώρο της κοινωνικής  μέριμνας α) Δημιουργία δημοτικού ιατρείου
β) Υποστήριξη του ΄Κουλούρειου΄ νοσοκομείου
γ) Προμήθεια ειδικού ασθενοφόρου οχήματος
δ) Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους και νέους
ε) Ολοκληρωμένη ενημερωτική εκστρατεία σχετική με τα προβλήματα που κυριαρχούν στην εποχή μας
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  2011-2014 του Δήμου μας αποτελεί την κορυφαία Προγραμματική Δέσμευση της τρέχουσας Δημοτικής θητείας η οποία συνδιαμορφώνεται με το σύνολο της Τοπικής Κοινωνίας και των ενεργών μελών της που επιθυμούν να συμμετέχουν.
Η βοήθεια επομένως όλων μας (μέσω των παρατηρήσεων - προτάσεων που θα υποβληθούν) για την ολοκληρωμένη προσέγγιση των σημαντικών θεμάτων που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου δεν έχει αντίκτυπο αποκλειστικά στην παρούσα Δημοτική Αρχή αλλά στην Ανάπτυξη και Προοπτική του τόπου μας.
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τις τεκμηριωμένες προτάσεις τους - παρατηρήσεις-  στο ειδικό email :

epixeirisiakoydras@gmail.com