Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Περιγραφή
Με τροποποίηση του άρθρου 24 του Νόμου 4014/2011 περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων, προστέθηκε νέα παράγραφος, η οποία επιτρέπει την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών και στους παραδοσιακούς οικισμούς.
Στοιχεία εγγράφουΕίδος ενημέρωσηςΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ημερομηνία έκδοσης15/11/2011
ΠηγήΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Συνημμέναpdf α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ και β) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ.pdf - ( 152.1 KB)
Links4563753
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝΎδρα, 15 Νοεμβρίου 2011ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

     Με τροποποίηση του άρθρου 24 του Νόμου 4014/2011 περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων, προστέθηκε νέα παράγραφος, η οποία επιτρέπει την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών και στους παραδοσιακούς οικισμούς.

     Η συγκεκριμένη ρύθμιση επετεύχθη κατόπιν επαφών του Δημάρχου Ύδρας με τους αρμόδιους φορείς και έγγραφες παρεμβάσεις προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό και Βουλευτές. Στις προσπάθειες του Δήμου μας, συνέδραμαν και άλλοι Δήμοι, οι οποίοι επίσης έχουν  χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί οικισμοί.

     Την ακριβή διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς επίσης και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το παραπάνω θέμα, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύδρας   www.ydra.gov.gr,   καθώς επίσης και στα Γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣ


(Σ.Σ: Στα συνημένα του παρόντος συμπεριλαμβάνονται οι επιστολές του Δημάρχου προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Κ.Α, τους Βουλευτές και τους Δημάρχους άλλων παραδοσιακών οικισμών)


ΝΟΜΟΣ 4017/2011
Στοιχεία εγγράφουΘέμαΠεριβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος
Τύπος ΝόμουΕλληνική Νομοθεσία
Σύνδεσμοςhttp://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Y1xOrJ90MSE%3d&tabid=506&language=el-GR
Συνημμέναpdf ΝΟΜΟΣ 4014_2011.pdf - ( 1.4 MB)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014 (ΦΕΚ 209 Β-21/9/2011)

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη−
ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση
με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος,


ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Στοιχεία εγγράφουΘέμαΝέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και λοιπές Διατάξεις.
Τύπος ΝόμουΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Σύνδεσμοςhttp://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/n-adeiad-pap.pdf
Συνημμέναpdf Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.pdf - ( 1.1 MB)

1.  ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ


Στο νέο Νόμο για τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών, προστέθηκε άρθρο που τροποποιεί το Ν.4014/11 που αφορά στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Συγκεκριμένα με το άρθρο 49 παρ.11 του νέου Νόμου προστίθεται νέα παράγραφος 24 στο άρθρο 24 του Ν.4014/11 για τα αυθαίρετα, η οποία ορίζει :

Νέα παράγραφος 24 του άρθρου 24 του Ν.4014
«α. Στις διατάξεις του παρόντος (σ.σ.: Νόμου) υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της διοικητικής π ράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ή τμήματος πόλης ως παραδοσιακού.

β. Στις διατάξεις του παρόντος (σ.σ.: Νόμου) υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης και έχουν ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ή τμήματος πόλης ως παραδοσιακού, σύμφωνα με τα ακόλουθα :

βα) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 απαιτείται η υποβολή αίτησης στην επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 η οποία δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, με βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του τυχόν νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης.

ββ) Η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος στους ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 24. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της θετικής κρίσης του συλλογικού οργάνου στον ιδιοκτήτη. Η προθεσμία εξόφλησης του ειδικού προστίμου αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης στον ιδιοκτήτη ή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών προσαρμογής της αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες και πιστοποιείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

βγ) Ειδικά για παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων, η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 αποφαίνεται μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτημάτων υπαγωγής σε κάθε οικισμό και συνολική αξιολόγηση της διαμορφωμένης κατάστασης σε σχέση με τα μορφολογικά στοιχεία και το χαρακτήρα του παραδοσιακού οικισμού, ο οποίος δεν πρέπει να αλλοιώνεται με την εν λόγω υπαγωγή.

βδ) Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν είναι απαραίτητη για αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς και πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων και δεν υπερβαίνουν ποσοστό 50% των επιτρεπόμενων όρων δόμησης.

γ. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 24, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24. Τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

δ. Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.00 0 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος αυτοτελών νέων κατασκευών, μετά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού, οι οποίες έχουν υπέρβαση ύψους μεγαλύτερη του 5% του επιτρεπόμενου, μετρούμενου από κάθε σημείο του διαμορφωμένου εδάφους, ή υπέρβαση μεγαλύτερη του 5% οποιουδήποτε όρου δόμησης.

ε. Σε παραδοσιακούς οικισμούς και παραδοσιακά τμήματα πόλεων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παρ. 9 του άρθρου 24.»
 < /o:p>
2.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Α. Κατασκευές πριν τον χαρακτηρισμό του οικισμού ως παραδοσιακού
1)       Υποβάλλονται στην αρμόδια πολεοδομία τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν.4014/11.

Β. Κατασκευές μετά τον χαρακτηρισμό του οικισμού ως παραδοσιακού
1)       Υποβάλλονται στην αρμόδια πολεοδομία τα δικαιολογητικά του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν.4014/11.

2)       Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται η υποβολή αίτησης στην επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 η οποία δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, με βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του τυχόν νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του π αραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης


Σύσταση Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 24 του Ν.4014/11
Η ανωτέρω Επιτροπή, στην οποία υποβάλλονται τα αιτήματα των αυθαίρετων κατασκευών τα παραδοσιακών οικισμών πρέπει να συσταθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα κάθε πολεοδομικής υπηρεσίας και θα αποτελείται από:
α. έναν αρχιτέκτονα μηχανικό της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,
β. έναν αρχιτέκτονα μηχανικό υπάλληλο της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα νησιά αρμοδιότητάς της, με τον αναπληρωτή του,
γ. έναν αρχιτέκτονα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του.

Η επιτροπή κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής της πρόχειρης κατασκευής στις διατάξεις του παρόντος (σ.σ.: Νόμου)