Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 7.30΄ μ.μ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 26  Ιουλίου 2013

Αρ.Πρωτ.4297
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚυρία / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε    όπως    την    30η Ιουλίου  2013,  ημέρα   Τρίτη και  ώρα  19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:


1.  Αίτημα Δήμου Ύδρας για κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού.

2.  Έγκριση κανονισμού ύδρευσης –αποχέτευσης.

3.  Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου Ύδρας σύμφωνα με το
Ν.2362/95(ΦΕΚ247/Τ.Α/27-11-1995) άρθρο 90 για τα οικονομικά έτη 1996-2007.

4.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 όπως προκύπτει μετά την παραγραφή
απαιτήσεων κατά του Δήμου Ύδρας.

5.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 δεδομένου :

α.Της αριθ.πρωτ.26762/02-07-2013 απόφασης του ΥΠΕΣ για επιχορήγηση του Δήμου Ύδρας με το ποσό του 1.979.135,00 €
και των οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2013 ΚΥΑ 47490/18-12-2012 σχετικά με τη δημιουργία του Κ.Α 83.

β.Τη δημιουργία ή την ενίσχυση κονδυλίων που δεν είχαν προβλεφθεί.

6.  Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ύδρας και ΟΑΕΔ.

7.  Αιτήσεις δημοτών για παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και καθορισμός χώρου
και τιμήματος.

8.  Αιτήσεις ανανέωσης άδειας μουσικών οργάνων ,καταστημάτων.

9.  Αίτημα της εταιρείας «ΥΔΡΑΪΚΗ ΓΩΝΙΑ» για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων.

10. Αίτημα δημότη για παραγραφή οφειλής.

11. Καταχώρηση στο κτηματολογικό βιβλίο του Δήμου Ύδρας, δημοτικής ακίνητης
περιουσίας στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής και αξιοποίηση αυτής για την
κατασκευή δημοτικού κολυμβητηρίου.

12. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια των διαγωνισμών
μισθώσεων – εκμισθώσεων και ορισμός μελών αυτής.

13. Ανάθεση στην επιτροπή μισθώσεων – εκμισθώσεων, κατάρτισης σχεδίου
προκήρυξης μίσθωσης του δημοτικού ξενώνα στο Μανδράκι.

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΠαναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (25/9/2012 7.00΄μ.μ)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα 21 Σεπτεμβρίου 2012
                                                                                           Αρ.Πρωτ.5859    


                                            
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ


Κύριε Σύμβουλε,

καλείστε όπως την 25η  Σεπτεμβρίου 2012,ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00
προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του
Δήμου «Μελίνα Μερκούρη».

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

1.      Λήψη απόφασης ύστερα από καταγγελία δημότη Ύδρας.

2.      Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄τριμήνου 2011.

3.      Έγκριση εσόδων - εξόδων έτους 2011.

4.      Αποδοχή ποσού 8.046,87 ευρώ και κατανομή στις σχολικές επιτροπές.

5.      Αποδοχή ποσού 50.000 ευρώ ,από την περιφέρεια Αττικής για υδροδότηση της νήσου Ύδρας με υδροφόρα πλοία.

6.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2012.

7.      Μετεγκατάσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας και υπομίσθωση χώρου.

8.      Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων και ορισμός μελών.

9.      Αίτημα Κινηματογραφικής Λέσχης Ύδρας.

10.  Επιστροφή δωρεάς και αποδοχή νέας δωρεάς.

11.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας.


12.  Καθορισμός ποσού αμοιβής προσωπικού με σύμβαση έργου.

13.  Πρόσληψη δύο (2) καθαριστριών με πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄άτομο  το μήνα.

14.  Έγκριση μελέτης για το έργο «Παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας νερού στο Δήμο Ύδρας».

15.  Έγκριση μελέτης για το έργο «Πλακόστρωση με καλντερίμι στην περιοχή Αγ.Αντώνιος Ύδρας».

16.  Λήψη απόφασης για την έγκριση της ανάθεσης μεταφοράς μαθητών με ανοιχτό διαγωνισμό.

17.  Έγκριση μελέτης για το έργο «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013».

18.  Κανονισμός Εθελοντικής Αιμοδοσίας .

19.  Κανονισμός Κυκλοφορίας Αγοραίων Επιβατηγών Ζώων.

20.  Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόφασης για την παραχώρηση σε τρίτους του λιμένα της Ύδρας.

21.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,για παροχή φιλοξενίας κτηνιάτρων, για τη φροντίδα των ιπποειδών της Ύδρας.

22.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού,για τις εκδηλώσεις της   Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

23.  Οικονομικός απολογισμός Μιαουλείων 2012.


  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΠαναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 18040 - Τηλ. 22983 20 200 - 22980 52 210 - 22980 53 003 - Fax 22980 53 482

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ - Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012 19:30 στην αίθουσα του Δήμου «Μελίνα Μερκούρη».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα 17 Αυγούστου 2012
                                                                                           Αρ.Πρωτ.  5352


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Κυρίες/οι Σύμβουλοι,

Καλείστε όπως την 23η  Αυγούστου 2012, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου «Μελίνα Μερκούρη».

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα: