του Θοδωρή Δρίτσα 
πηγή: ΑΥΓΗ
Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Αυτή είναι η συνταγματική επιταγή κατά την παράγραφο 5 του Άρθρου 4 του Συντάγματος και μάλιστα στις πιο βασικές διατάξεις, αυτές που αναφέρονται στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.
Η συνταγματική αυτή υποχρέωση θα έπρεπε ιδιαίτερα σήμερα να αποτελεί την προϋπόθεση εξόδου από την κρίση, η οποία έχει οδηγήσει στη φτώχεια και στην απόγνωση την ελληνική κοινωνία. Όποιος δεν αρχίζει τη συζήτηση από αυτή τη βάση αποκατάστασης δικαιοσύνης επιβεβαιώνει ακραία και απαράδεκτη ιδιοτέλεια.