Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Σε δημόσια διαβούλευση ο «Καλλικράτης 2»

πηγή: aftodioikisi.gr
Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα στοwww.opengov.gr το πολυνομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Βασικές ρυθμίσεις, στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, αφορούν ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, Αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης.
Από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του «Καλλικράτη» και με δεδομένη τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, επιδιώκεται η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και συγχρόνως λαμβάνεται μέριμνα για τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών των ΟΤΑ.
Επίσης προβλέπεται η βελτίωση του οργανωτικού πλαισίου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιέχονται, κατά κύριο λόγο, ρυθμίσεις ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, σχετικές με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες με σκοπό την απασχόληση. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας συνιστά άμεση υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ε.Ε, καθώς έχει ήδη παρέλθει η προθεσμία για την ενσωμάτωση της στο εθνικό δίκαιο.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαρτίου 2012, στις 19.00.

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 2: Μειώνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων

πηγή: ΣΥΡΟΣ TV1
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 2: Μειώνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων
Προσπάθεια για «εσωτερική» αποκέντρωση με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους
νησιωτικούς δήμουςόπου ενισχύεται ο πρόεδρος της νησιωτικής κοινότητας ο οποίος στην ουσία ανάγεται σε αντιδήμαρχος (άρθρο 2) και στις περιφέρειες σε ήδη υφιστάμενες  (άρθρο 4) και νέες Επιτροπές (άρθρο 3) στις οποίες επικεφαλής είναι ένας εκ των αντιπεριφερειαρχών, κάνει ο«Καλλικράτης 2», ο οποίος δόθηκε σήμερα σε διαβούλευση στην ΚΕΔΕ, στην ΕΝΠΕ και στους εκπροσώπους των κομμάτων που συγκροτούν την κυβέρνηση.  
Παράλληλα παρότι οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων παραμένουν οι ίδιες μειώνεται ο αριθμός τους με αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων ο ρόλος τους να γίνεται πιο σημαντικός (άρθρο 1).
 Μ' αυτόν τον τρόπο ο νομοθέτης επιχειρεί να μειώσει πολλές από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που είχε θεσμοθετήσει ο «Καλλικράτης» μέσω ενός συγκεντρωτικού συστήματος.
Επίσης, με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών θεσμοθετείται το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ (άρθρο 14), τα κοινωνικά παντοπωλεία (άρθρο 15), ενώ στο Τρίτο Κεφάλαιο (άρθρα 16  έως 21) γίνεται προσπάθεια επιτάχυνσης της δημιουργίας των ΦΟΔΣΑ.
Επιπλέον, καθιερώνεται τοκοινωνικό τιμολόγιο των ΔΕΥΑ (άρθρο 11), ενώ επιλύονται εργασιακά θέματα για εργαζόμενους στους δήμους (άρθρο 13) αλλά και τα δημοτικά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις που κλείνουν (άρθρο 12).
Παράλληλα στο νομοσχέδιο υπάρχουν ρυθμίσεις για την αποκεντρωμένη διοίκηση και την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο, ευρωπαϊκής Οδηγίας για ζητήματα μεταναστών υψηλής ειδίκευσης.
ΟΙ 19 ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αναλυτικά, μεταξύ άλλων:
1)    Μειώνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους στους οποίους συνενώθηκαν  με τον «Καλλικράτη» και ως εκ τούτου γίνεται  πιο σημαντικός  ο ρόλος τους, ενώ η θητεία τους δεν μπορεί  και πάλι να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών (άρθρο 1).
2)    Ενισχύεται  ο  πρόεδρος νησιωτικής δημοτικής κοινότητας (άρθρο 2).
3)    «Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου στην Εκτελεστική Επιτροπή προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί αναπληρωτής του και σε περίπτωση μη ορισμού ο αντιδήμαρχος που εγγράφεται πρώτος στην απόφαση διορισμού των αντιδημάρχων» (άρθρο 5 παρ. 1)
4)    Δημιουργείται Περιφερειακή Επιτροπή σε κάθε αντιπεριφέρεια με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη (άρθρο 3), ενώ ενισχύεται η Οικονομική Επιτροπή των Περιφερειών (άρθρο 4).
5)    Οι αντιπεριφερειάρχες μπορούν για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οι οποίες μεταβιβάζονται σε αυτούς από τον περιφερειάρχη να παρέχουν εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή τους σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας με εξαίρεση χρηματικά εντάλματα πληρωμών (αρθρο 5 παρ. 9) 
6)    Στις νησιωτικές περιφέρειες το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές περιφέρειες σε κατεπείγουσες μόνο περιπτώσεις (άρθρο 5).
7)    Ενισχύονται οι αρμοδιότητες των μικρών ορεινών δήμων (άρθρο 8)
8)    Παρέχονται άδειες και διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις των αιρετών ώστε να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις των οργάνων (άρθρο 6) 
9)    Επιχειρείται να λυθεί  και με το πολυνομοσχέδιο το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, καθιστώντας τις Περιφέρειες αρμόδιες για τη σύναψη νέων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 μέχρι 28.2.2012, στις περιπτώσεις που προέκυψαν κενά δρομολόγια λόγω αδυναμίας των μεταφορέων   που είχαν συμβληθεί με αυτές ως προς την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς. (άρθρο 7 παρ. 9). 
10)    Δίνεται δυνατότητα στις περιφέρειες να ιδρύουν Αναπτυξιακή Α.Ε. (άρθρο 10 παρ. 1)
11)    Καθιερώνεται «Κοινωνικό Τιμολόγιο» στις ΔΕΥΑ (μείωση έως και  50%)  για πολίτες που έχουν κάτω από 6000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. (άρθρο 10 παρ. 9), ενώ σε περίπτωση μηδενικής κατανάλωσης ύδατος μπορεί να χρεώνεται μηνιαίο πάγιο τέλος, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία 2 κ.μ. καταναλισκόμενου ύδατος για οικιακή χρήση και 50 κ.μ. για τις λοιπές χρήσεις (άρθρο 10 παρ. 13). 
12)     Για τα δημοτικά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις που κλείνουν δίνεται η δυνατότητα να μεταφερθεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες του οικείου δήμου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες τους. (άρθρο 12 παρ. 2)
13)    Το πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων μεταφέρεται, με την ίδια σχέση εργασίας, σε δήμους μέλη της Ένωσης, κατόπιν αιτήσεώς του, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου της επιλογής του. (άρθρο 13 παρ. 1). 
14)     Η πρόσληψη προσωπικού που καλύπτει υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν υπόκειται στον περιορισμό που ισχύει στο Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα (άρθρο 13 παρ. 
15)     Θεσμοθετείται το Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ (άρθρο 14).
16)     Θεσμοθετούνται τα Δημοτικά Κοινωνικά Παντοπωλεία (άρθρο 15). 
17)     Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ίδρυση των ΦΟΔΣΑ καθώς Περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος ίδρυσης των περιφερειακών ΦΟΔΣΑ, που ο «Καλλικράτης» παρέπεμπε σε Προεδρικό Διάταγμα (άρθρα 16 έως 21). 
18)     Ρυθμίζονται θέματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εσωτερικής λειτουργίας του υπουργείου Εσωτερικών (άρθρα 22 έως 25). 
19)     Ενσωματώνεται η Οδηγία 2009/50 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης. (άρθρα 26 έως 59).


Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Η αυτοδιοίκηση και ο «Καλλικράτης» ένα χρόνο μετά

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ….. ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ. Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Με αφορμή την  ολοκλήρωση ενός χρόνου από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» στην αυτοδιοίκηση και ενόψει του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στις 27 και 28 του Γενάρη 2012 (το πρώτο από την εφαρμογή του Καλλικράτη)  θα επιχειρήσω να απαριθμήσω, χωρίς να ιεραρχήσω, κάποιες γενέθλιες σκέψεις που κατά την ταπεινή μου γνώμη μπορεί να είναι χρήσιμες  στον προβληματισμό και στη διαμόρφωση σταθερής άποψης των συναγωνιστών και συναγωνιστριών στην αυτοδιοίκηση.
  ΠΡΩΤΟ:  Ξεκινώντας από μια γενική εκτίμηση θα λέγαμε ότι σήμερα, μετά την επιβολή, από την τρόικα του μνημονίου και των εγχώριων πολιτικών και οικονομικών ελίτ, του μεσοπρόθεσμου, των αποφάσεων της 27ης Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου και ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», η χώρα και η Αυτοδιοίκηση ζουν ένα ζοφερό παρόν, χωρίς ορατές προοπτικές βελτίωσης για το μέλλον. Οι προβλέψεις μας, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν. Ένα χρόνο σχεδόν από τη λειτουργία του, όλες μας οι εκτιμήσεις, ριζικές διαφωνίες και αντιρρήσεις για τον «Καλλικράτη» έχουν δικαιωθεί, ότι δηλαδή πρόκειται για μια αντιδημοκρατική, συντηρητική, συγκεντρωτική μεταρρύθμιση, που θα κάνει ακόμη πιο γραφειοκρατικό το θεσμό, μακριά από τους πολίτες και τις ανάγκες τους.
  ΔΕΥΤΕΡΟ:  Ο Καλλικράτης αποδεικνύεται ότι έρχεται να συμπληρώσει τον Καποδίστρια και να αλλοιώσει την πεμπτουσία της Τ.Α, την άμεση Δημοκρατία, τη λαϊκή συμμετοχή και, συνεπώς, τη λαϊκή εξουσία. Η Τ.Α μετατρέπεται καθημερινά σε γραφειοκρατικό μηχανισμό ή μικρό κράτος, απρόσωπο και απόμακρο από τον πολίτη. Με τις συνενώσεις που έγιναν καταστρατηγούνται οι έννοιες της άμεσης δημοκρατίας, της συμμετοχής και της αμεσότητας. Ενισχύεται και σε τοπικό επίπεδο η έννοια της πολιτικής αλλοτρίωσης, η απομάκρυνση και η αποξένωση των πολιτών από την εξουσία. Δημιουργούνται διάφορα κρατίδια, τα οποία προκαλούν έναν έντονο συγκεντρωτισμό και απομακρύνουν τον πολίτη από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην επαρχία, όπου ζωντανά χωριά με δραστηριότητα μαράζωσαν.   Συμπερασματικά, ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» υπάρχει σαφές πρόβλημα στην αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, της συλλογικότητας και της πολιτικής δημοκρατίας. Η αυτοδιοίκηση μετατρέπεται σταδιακά σε διοίκηση.
    ΤΡΙΤΟ: Η αντιδημοκρατικότητα του νόμου επιβεβαιώνεται καθημερινά: Από τους κανονισμούς και τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων, τα οποία τείνουν να έχουν διακοσμητικό ρόλο, από την συρρίκνωση των σχολικών επιτροπών και τον ουσιαστικό ακρωτηριασμό τους, από την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ και της ευρείας συμμετοχής σ’ αυτά,  από τη συγκρότηση και τη λειτουργία των Επιτροπών, από τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης – (ΠΕΔΑ – ΚΕΔΕ) - και των συνακόλουθων αποκλεισμών και άλλα πολλά που διαπιστώνουμε καθημερινά οι αυτοδιοικητικοί. Αξίζει να σημειώσουμε πως οι Καλλικρατικοί δήμοι ενισχύθηκαν, τουλάχιστον τυπικά, με περισσότερες από 220 αρμοδιότητες, ενώ πάνω από 300 αρμοδιότητες πέρασαν με την εφαρμογή του προγράμματος στις αιρετές περιφέρειες, ενώ παραδόξως υπήρξε δραστική μείωση κονδυλίων. Αυτό είχε ως προφανές αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ούτε οι στοιχειώδεις και αναγκαίες αρμοδιότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τραγέλαφος των μαθητών, καθώς  δεύτερο ισχυρό πλήγμα, μετά την στέρηση των βιβλίων, κινδυνεύουν να δεχθούν οι 200.000 μαθητές του σχολικού έτους 2011-2012. Μετά το πρωτοφανές πρόβλημα που προέκυψε με τη μη έγκαιρη διάθεση των σχολικών βιβλίων , όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι ακολουθεί το μείζον ζήτημα της μεταφοράς τους στα σχολεία. Οι μαθητές κινδυνεύουν από τη νέα χρονιά να στερηθούν τα μεταφορικά μέσα. Κάποια μπαλώματα ούτε σαν ασπιρίνες δεν λογίζονται.
  ΤΕΤΑΡΤΟ.  Το κράτος δεν είχε, ούτε έχει το κριτήριο του προτέρου έντιμου βίου, απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι σχέσεις κράτους και Αυτοδιοίκησης, μεταπολεμικά, είναι σχέσεις εξάρτησης, σχέσεις πατρονείας. Το κράτος προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξαρτήσει ή να πατρονάρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελός του. Άρα λογικά, υπάρχουν αντιδράσεις, όποτε μια Κυβέρνηση παίρνει κάποια μέτρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έτσι έγινε και με τον «Καλλικράτη» και για μια ακόμα φορά, δυστυχώς,, η Τ.Α επιβεβαιώθηκε. Oι θεσμοθέτημένοι πόροι που διαρκώς με τεχνάσματα παρακρατούνται, οι έλεγχοι σκοπιμότητας δραστηριοτήτων της Τ.Α από όργανα του κράτους, οι υπερεξουσίες των επιτρόπων, οι συλλήψεις αιρετών από αστυνομικά όργανα όταν υπερασπίζονται τα δίκαια των πολιτών είναι μερικά από τα τεκμήρια της θλιβερής αυτής πραγματικότητας. Χαρακτηριστική απόδειξη της δυσπιστίας αυτής είναι η αποτυχία ενός έτερου νεωτερισμού του Καλλικράτη, αυτού του «Συνηγόρου του Δημότη». Ένα χρόνο μετά την εγκαθίδρυση των νέων δημοτικών αρχών, τα 2/3 των Δήμων της χώρας δεν εξέλεξαν «συνήγορο του δημότη».
   ΠΕΜΠΤΟ: Η εκχώρηση του δημοσίου χώρου και των δημοσίων δραστηριοτήτων μέσω ΣΔΙΤ ή παρομοίων κατασκευασμάτων είναι ασύμβατη με τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Στον ένα χρόνο εφαρμογής του «Καλλικράτη» οι παραπάνω διαδικασίες ξεπέρασαν και τις όποιες δυσάρεστες προβλέψεις μας. Επιχειρήθηκαν και επιχειρούνται πολιτικές άμεσης και έμμεσης ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών και αναπτυξιακών τομέων (απορρίμματα, ενέργεια, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λ.π.) και εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και εμπορευματοποίηση του δημόσιου χώρου (ΗΛΙΟΣ, ΣΔΙΤ κ.λ.π.). Ταυτόχρονα, οι μαζικές απολύσεις των εργαζομένων στους Δήμους και  στο δημόσιο σε συνδυασμό με τις λόγω μνημονίου άγριες περικοπές 3 δις €  από θεσμοθετημένους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης ως το 2013, θα έχει σαν αποτέλεσμα την διάλυση ολόκληρων υπηρεσιών των δήμων σε κρίσιμους τομείς. Κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας, καθαριότητα, πράσινο, παιδικοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι θα συρρικνωθούν μέχρι εξαφανίσεως. Το κενό θα το καλύψουν μεγαλοκαρχαρίες επενδυτές που επιδιώκουν να επενδύσουν στους τομείς φιλέτα των δήμων και να κερδοσκοπήσουν απομυζώντας ακόμη περισσότερο τους δημότες.
   ΕΚΤΟ: Στα οικονομικά ιδιαίτερα η εκτίμησή μας ότι ο «Καλλικράτης» είναι η εφαρμογή του μνημονίου στην αυτοδιοίκηση και το όχημα για την επιβολή νεοφιλελεύθερων πολιτικών, έχει απολύτως δικαιωθεί. Τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης έχουν φτάσει σε οριακά για την επιβίωση της όρια. Αρκεί κάποιος να αξιολογήσει το στοιχείο εκείνο σύγκρισης των τριών τελευταίων χρόνων των προϋπολογισμών για την Τ.Α και θα διαπιστώσει ότι τα έσοδα της από το Κράτος μειώνονται στο εκπληκτικό ποσοστό που προσεγγίζει το 60%. Στον καλλικράτειο χρόνο και στον επόμενο οι μειώσεις αγγίζουν το 40% και πλέον.  Έτσι «επιτυγχάνεται» η υποχώρηση της αυτοδιοίκησης σε κρατική διοίκηση, ο ακρωτηριασμός των αυτοδύναμων αποφάσεων, η έλλειψη και των ελάχιστων πόρων για άσκηση πολιτικής, η αδυναμία καταβολής ακόμα και των ανελαστικών  εξόδων, Ακόμα και με τους τυχοδιωκτικούς υπολογισμούς της κυβέρνησης η Τ.Α δεν μπορεί να επιβιώσει. H τελευταία εκτίμηση της την εκθέτει: «τα σταθερά έσοδα των ΟΤΑ υπολογισμένα με τον πιο ασφαλή τρόπο, στη βάση των τρεχουσών αποδόσεων της κρατικής χρηματοδότησης, ανέρχονται σε ύψος 4 δις € για τους δήμους και 670εκ. € για τις περιφέρειες» Το ερώτημα που προβάλλει είναι απλό: Δεν το γνωρίζουν αυτό οι «ειδήμονες»; Βεβαίως το γνωρίζουν, αλλά έχουν άλλα σχέδια, τα οποία πλέον έχουν αποκαλυφθεί, όπως η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, η εγκατάλειψη κάθε κοινωνικής πολιτικής από την Τ.Α, η πλήρης ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών και δεν έχει τέλος ο κατάλογος  των νεοφιλελεύθερων επιλογών που θα οριστικοποιήσουν το θάνατο της αυτοδιοίκησης.
  ΕΒΔΟΜΟ: Στον αναπτυξιακό τομέα, αφού ναυάγησαν όλα τα καλλικράτεια κατασκευάσματα, όπως τα πολυδιαφημισμένα προγράμμματα, Ελλάδα, πρόγραμμα εξυγίανσης και άλλα, προχωρούν τώρα σε ένα πομπώδες και φιλόδοξο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση –Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη» (Α.Κ.Σ.Ι.Α.) αναγγέλθηκε από την κυβέρνηση σε μια περίοδο πλήρους ανομβρίας και έρχεται να αντικαταστήσει και να συμπεριλάβει όλα τα προηγούμενα. Σύμφωνα με το μέχρι τώρα σχεδιασμό και τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, η διάρθρωση του προγράμματος θα βασίζεται σε έξι άξονες οι οποίοι  αποτελούν μια  αναπτυξιακή «ομπρέλα», στην οποία «χωράνε», τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Θησέας», η συμμετοχή των δήμων στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ,  και του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», το πρόγραμμα αυτεπιστασίας, τα  έργα που σχετίζονται  με την Εξοικονόμηση Ενέργειας, το Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης των ΟΤΑ και το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ». Η χρηματοδότηση του Α.Κ.Σ.Ι.Α. θα πραγματοποιηθεί από πόρους που προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εθνικούς και θεσμοθετημένους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι για παράδειγμα ο Φόρος Ζύθου, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το Τέλος Διαφήμισης. Αναφορικά με την υλοποίηση αυτού του προγράμματος και τη χρηματοδότηση του είμαστε σε αναμονή, όταν τεθεί σε εφαρμογή.
  ΟΓΔΟΟ: Έγινε πλέον σαφές ακόμα και στους δύσπιστους ότι το περιεχόμενο αυτής της μεταρρύθμισης στοχεύει στον μεγαλύτερο έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα κυρίαρχα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, είναι ενταγμένο στο σύμφωνο σταθερότητας και υπηρετεί το νεοφιλελευθερισμό.  Συμπερασματικά από την μέχρι σήμερα εμπειρία μπορεί κάποιος να παρατηρήσει: Την περαιτέρω εμπορευματοποίηση δημόσιων ή δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών (παιδείας-υγείας-πρόνοιας) μέσω της “ αποκέντρωσης”  και της εξάρτησής τους από το τοπικό φορολογικό βάρος. Την εφαρμογή αντεργατικής αντιλαϊκής γενικότερα “αναπτυξιακής” πολιτικής στην Περιφέρεια με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, η οποία θα οδηγήσει σε παραπέρα τοπική ανισομετρία και ταξική ανισότητα. Την υποκριτική “φιλανθρωπική” διαχείριση κάποιων ακραίων κοινωνικών προβλημάτων από την ΤΑ, αντί της αντιμετώπισης των κοινωνικών αναγκών με ενιαία κρατική παροχή και ευθύνη.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
 
KAI Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ………
  Η μοναδική ελπίδα είναι οι ενωτικοί πολιτικοί και κοινωνικοί αγώνες για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής συναίνεσης που εκφράζεται από την ετερόκλητη κυβερνητική συμμαχία με πρωθυπουργό τον συστημικό τεχνοκράτη κ. Παπαδήμο (μεταλλαγμένου σοσιαλιστικού, συντηρητικού και φιλελεύθερου με γαρνιτούρα την ακροδεξιά) κυβέρνηση που δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τους κυρίαρχους νεοφιλελεύθερους κύκλους του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος και τα διαπλεκόμενα μιντιακά συγκροτήματα. Η δημιουργία κινήματος με στόχους την κατάργηση της νέας δανειακής σύμβασης, την ανατροπή της συγκυβέρνησης και αυτής της πολιτικής και την αναγκαία συγκρότηση και συμπαράταξη όλων των αριστερών – αντινεοφιλελεύθερων – αντιμνημονιακών δυνάμεων είναι επιτακτική για την αλλαγή στη χώρα μας. 
     
  ΠΡΩΤΟ: ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
 • αποτροπή των πολιτικών άμεσης και έμμεσης ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών και αναπτυξιακών τομέων (απορρίμματα, ενέργεια, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λ.π.).
 • Η υπεράσπιση των κοινωνικών και εργασιακών κατακτήσεων και η αγωνιστική αντίσταση στις διαλυτικές ρυθμίσεις για την εφεδρεία και τις απολύσεις, τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και τη μείωση των μισθών.
 • Η αποτροπή της «κινεζοποίησης» μέσω της ΕΟΣ (Εθνικής Οικονομικής Συνεργασίας) μέσα από τη συγκρότηση ενός μετώπου Αυτοδιοίκησης, κοινωνίας και εργαζομένων.
 • Η διεκδίκηση γενναίας αύξησης των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ, ισότιμα σε Δήμους και Περιφέρειες μέσα από τη ριζική αναδιάρθρωση του.
 • Η αγωνιστική διεκδίκηση της εφαρμογής του Συντάγματος (άρθρο 103, απόδοση πόρων και αρμοδιοτήτων) απέναντι στις καταστροφικές πολιτικές των μνημονίων και των μεσοπρόθεσμων που σε συνθήκες οικονομικής κρίσης έχουν μείωση, των θεσμοθετημένων κρατικών αποδόσεων προς την Αυτοδιοίκηση, που αγγίζει το -50%  μεταξύ 2009-2012.

      ΔΕΥΤΕΡΟ:  ΕΜΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
      ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Παραμένει πάντα επιτακτική η ανάγκη για μια ενιαία, ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του κράτους και των αυτοδιοικητικών θεσμών. Αυτό θα γίνει με την ανατροπή του Καλλικράτη και την αντικατάστασή του από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα εγκαθιδρύει μια δημοκρατική, αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση με ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους.  Να γίνει η Τ.Α. ουσιαστικός παράγοντας που συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη με την αντιμετώπιση των τεράστιων ανισοτήτων που εμφανίζονται μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, να γίνει φορέας κοινωνικής και οικονομικής προόδου, φορέας ουσιαστικής κοινωνικής συμμετοχής, δημοκρατίας και διαφάνειας. Τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας μεταρρύθμισης ή ενός εναλλακτικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας προς τον «Καλλικράτη» θα πρέπει να είναι:
 • Ακριβής κοστολόγηση & χρηματοδότηση των αρμοδιοτήτων της Τ.Α
 • Εξάλειψη της θλιβερής πραγματικότητας του Δήμου – επαίτη
 • Κατάργηση του θεσμικού πλαισίου που προωθεί την ανταποδοτικότητα, την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση   των δραστηριοτήτων της Τ.Α
 • Ισχυρός – Λαϊκός – αποτελεσματικός Δήμος
 • Συμμετοχή – άμεση δημοκρατία – αμεσότητα – εγγύτητα – επικουρικότητα και όχι αποξένωση των πολιτών
 • Η αποκέντρωση με την έννοια της  πολιτικής δημοκρατίας,   συμμετοχής, δηλαδή, του πολίτη στις διαδικασίες συναπόφασης στη γειτονιά του και, συνεπώς, ενεργοποίησης του. Η έννοια δηλ. των μικρών ανθρώπινων βάσεων, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.
 • Η ενίσχυση των θεσμών λαϊκής συμμετοχής ελέγχου & λογοδοσίας των τοπικών αρχών.
 • Η καθιέρωση της απλής αναλογικής για την αντίστοιχη των οργάνων της αυτοδιοίκησης με τη λαϊκή βούληση.
 • Οι αναγκαίες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, για να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι έλεγχοι σκοπιμότητας των αποφάσεών της. Η επεξεργασία σχεδίων τοπικής ανάπτυξης με προτεραιότητα το κοινωνικό όφελος και όχι τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του δήμου. Βασικοί άξονες μιας τέτοιας κατεύθυνσης είναι η υπεράσπιση της κατοικίας, του δημόσιου χώρου και του περιβάλλοντος από τις επιθέσεις της νεοφιλελεύθερης αγοράς, η προώθηση κοινωνικής πολιτικής ενάντια σε κάθε μορφή αποκλεισμών, η υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι ανοιχτές θεραπευτικές κοινότητες, η ένταξη των μεταναστών. Αυτά δεν είναι απλά ζητήματα πολιτικής επιλογής, είναι μια πάλη ιδεολογικής ηγεμονίας απέναντι στον κοινωνικό συντηρητισμό, ο οποίος αλληλοτροφοδοτείται με νεοφιλελεύθερα επικοινωνιακά σχέδια: επιχειρήσεις «σκούπα», «σώματα πολιτών» για τη συνοικιακή ασφάλεια, πάνοπλα στρατιωτικοποιημένα αστυνομικά σώματα, κάμερες σε δρόμους και σε σχολεία.
 • Στόχος ενός συνολικού εναλλακτικού θεσμικού πλαισίου  πρέπει να είναι όχι ο κομματικός αυτοδιοικητικός αλλά ο αριστερός αυτοδιοικητικός. Αυτός που παρεμβαίνει στα δρώμενα της πόλης στα μεγάλα πολιτικά ζητήματα και δημιουργεί συνθήκες κινήματος. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να μην είναι η ίδια κίνημα αλλά οι αριστεροί αυτοδιοικητικοί οφείλουν να δημιουργούν κίνημα.   Οφείλουμε, συνεπώς, να έχουμε διαρκώς στη σκέψη μας μια Αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη, η οποία να λειτουργεί ως λαϊκή εξουσία, να είναι αγωνιστική και διεκδικητική και να είναι οικονομικά επαρκής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Να συνδέουμε την Τ.Α με τα κινήματα  πόλης, με συλλογικότητες φεμινιστικού χαρακτήρα και κάθε μορφής προοδευτικές και ριζοσπαστικές συλλογικότητες κοινωνικού, οικολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.
Του Σπύρου Τζόκα
Μέλους  του Δ.Σ της  Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας- (ΚΕΔΕ)
π. Δήμαρχος Καισαριανής 

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Και ιδιώτες στα σκουπίδια των Δήμων Τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών «ανάβει» το πράσινο φως


Τη δυνατότητα στους δήμους να συνεργάζονται με ιδιώτες στους τομείς της καθαριότητας και της αποκομιδής των απορριμμάτων δίνει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, «οι διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων λόγω των διαφοροποιημένων αναγκών κάθε δήμου, των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν (ορεινότητα, νησιωτικότητα κ. οκ.), αλλά και των δυνατοτήτων που έχουν οι δήμοι δεν επιτρέπουν πάντα και συνολικά την αποκομιδή με τις καθιερωμένες μεθόδους και προσωπικό που οι δήμοι έχουν στη διάθεσή τους».

Γι' αυτό τον λόγο επιβάλλεται πολλές φορές συμπληρωματικά η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για να ανταποκριθούν οι δήμοι στην άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων με κριτήρια την αποτελεσματικότητα, την οικονομία κλίμακας και κυρίως την προστασία και τον σεβασμό του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Η αναγκαιότητα αυτή, όπως αναφέρεται, προκύπτει εντονότερα ιδίως στις περιπτώσεις της καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων σε απομακρυσμένους οικισμούς καθώς και σε δημοτικούς χώρους και κτίρια, τα οποία είναι πολλά και διάσπαρτα στην περιφέρεια του δήμου.

Παράλληλα, γίνεται επίκληση σχετικής απόφασης της ΚΕΔΚΕ με την οποία πρότεινε τη δημιουργία μικτού καθεστώτος αποκομιδής των απορριμμάτων ή την παράταση των υφιστάμενων σχετικών συμβάσεων τουλάχιστον για ένα έτος στους Καλλικρατικούς δήμους.

Σύμφωνα με την τροπολογία για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που προβλέπεται στις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 (64 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006).

Ταυτόχρονα, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.

Οι συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από δήμους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και η αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων, θεωρούνται νόμιμες μέχρι τη λήξη τους।

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Δεν αναγνωρίζεται προϋπηρεσία εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις.

Με δούρειο ίππο τον «Καλλικράτη» και υιοθετώντας γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, το υπουργείο Εσωτερικών αρνείται να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία των εργαζομένων με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρονται από δημοτικές επιχειρήσεις στους «καλλικρατικούς» δήμους. Συγκεκριμένα, με εγκύκλιό του στις 11/2 ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ. Ντόλιος υιοθέτησε τη γνωμοδότηση 432/2010 του ΣΤ΄ Τμήματος του ΝΣΚ, με την οποία έκρινε ότι δεν αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική εξέλιξη και την προαγωγή τους, η προϋπηρεσία των εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις, που μεταφέρθηκαν στους δήμους και τα ΝΠΔΔ.
Έτσι, περίπου 9.000 υπάλληλοι που εργάζονται σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και πάνω από 20 χρόνια σε δημοτικές επιχειρήσεις και μεταφέρονται στους δήμους και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ασκώντας καθήκοντα παρόμοια με αυτά που ασκούσαν πριν, αντιμετωπίζονται ανισότιμα σε σχέση με άλλους συναδέλφους τους που έχουν την ίδια εργασιακή σχέση και τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Μάλιστα, αυτό γίνεται σε μια περίοδο που αναμένεται η έκδοση του Π.Δ., με το οποίο θα δίνεται η δυνατότητα κρίσης για την κατάληψη θέσεων ευθύνης στις υπηρεσίες των ΟΤΑ.
Το θέμα έφερε στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Μουλόπουλος, ο οποίος ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση του θέματος της αναγνώρισης προϋπηρεσίας.
Την ερώτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει σε δυο πολύ σοβαρές επισημάνσεις:
• Η όλη μεθόδευση επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να πλήξει εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις εργαζομένων, με δούρειο ίππο την εφαρμογή του «Καλλικράτη», ερμηνεύοντας κατά περίπτωση και κατά το δοκούν τους νόμους και το ίδιο το Ελληνικό Σύνταγμα.
• Η άρνηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας των εργαζομένων αορίστου χρόνου που μεταφέρονται, λόγω των συγχωνεύσεων που επέβαλε ο «Καλλικράτης», παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και κάθε έννοια χρηστής διοίκησης. 

Γιώργος Κατερίνης

ΠΗΓΗ: ΔΡΟΜΟΣ
 
 

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Xάος έφερε ο Καλλικράτης

Αποκλειστικά και μόνον τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις του Μνημονίου στο πλαίσιο του σκληρού αντιλαϊκού προγράμματος που υλοποιεί η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την τρόικα των δανειστών, υπηρετεί ο “Καλλικράτης”, επισημαίνουν με κοινή ανακοίνωσή τους η Ομοσπονδία των Μηχανικών του Δημοσίου, η ΠΟΕ - ΟΤΑ και ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής. Από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του διαπιστώνουν τα εξής :
- Χάος στις υπηρεσίες, με δυσμενείς συνέπειες στους εργαζόμενους και στους συναλλασσόμενους πολίτες και εν τέλει στην εθνική οικονομία εν μέσω πρωτοφανούς κρίσης.
- Δραματική μείωση των οργανικών θέσεων με παράλληλη αύξηση των προσωποπαγών, που σε συνδυασμό με τις βίαιες μετατάξεις αλλάζουν προσωπικούς και οικογενειακούς σχεδιασμούς, δημιουργούν τεράστια προβλήματα και διαμορφώνουν ένα τοπίο εργασιακής ανασφάλειας για πιθανές απολύσεις στο μέλλον.
- Επιδείνωση της κατάστασης σε ήδη αποψιλωμένες υπηρεσίες, που, σε συνδυασμό με τις απολύσεις χιλιάδων συμβασιούχων και το πάγωμα των προσλήψεων, έχουν αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία υλοποίησης έργου.
- Παραπέρα μείωση των αποδοχών για όσους μετατάχθηκαν υποχρεωτικά σε φορείς με μικρότερες αποδοχές. Παρά τα όσα προέβλεπε ο νόμος του “Καλλικράτη” για διατήρηση των αποδοχών, η κυβέρνηση το αναίρεσε με νομοθετική ρύθμιση.
- Μεταφορά πλήθους αρμοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης προς τους νέους φορείς χωρίς αντίστοιχη μεταφορά πόρων, με συνέπεια, ουσιαστικά, την κατάργηση συγκεκριμένων παροχών προς τους πολίτες, ή μέσα από εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις την παροχή τους με επιβάρυνση του κόστους.
Όσον αφορά τους Οργανισμούς αιρετών και αποκεντρωμένων περιφερειών, έχουν επιφέρει οργανωτικό χάος. Οι συντάκτες τους φαίνεται να αγνοούν πλήρως τα διαφορετικά μεγέθη, προσανατολισμούς, ανάγκες, διαφορετικές αναπτυξιακές δυνατότητες, δημιουργώντας σχεδόν πανομοιότυπα Π.Δ., καταλήγει η ανακοίνωση, παραθέτοντας το εξής παράδειγμα: Οι συνθήκες της περιφέρειας Θράκης σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες των νησιωτικών περιοχών.

ΠΗΓΗ: ΑΥΓΗ

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

ΥΠ.ΕΣ: Εγκύκλιος για τις δημόσιες συμβάσεις του «Καλλικράτη»


Τη συνέχιση των δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών των δήμων που συνενώνονται, των καταργούμενων νομαρχιών, των κρατικών Περιφερειών καθώς και των νομικών προσώπων τους, από το νέο φορέα («Καλλικρατικός» δήμος, αιρετή περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση και νομικό πρόσωπο) προβλέπει εξαιρετικώς επείγουσα εγκύκλιος του υφυπουργού ΕσωτερικώνΓιώργου Ντόλιου προς τους γ.γ. των αποκεντωμένων διοικήσεων.
Παράλληλα στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι «με το Ν.3852/2010 θεσπίστηκε υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος νομιμότητας όλων των δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ, ο οποίος διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ο έλεγχος διενεργείται από το καθ' ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου κάντε κλικ εδώ

Τη συνέχιση των δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών των δήμων που συνενώνονται, των καταργούμενων νομαρχιών, των κρατικών Περιφερειών καθώς και των νομικών προσώπων τους, από το νέο φορέα («Καλλικρατικός» δήμος, αιρετή περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση και νομικό πρόσωπο) προβλέπει εξαιρετικώς επείγουσα εγκύκλιος του υφυπουργού ΕσωτερικώνΓιώργου Ντόλιου προς τους γ.γ. των αποκεντωμένων διοικήσεων.
Παράλληλα στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι «με το Ν.3852/2010 θεσπίστηκε υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος νομιμότητας όλων των δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ, ο οποίος διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ο έλεγχος διενεργείται από το καθ' ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου κάντε κλικ εδώ

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Το φονικό πέρασμα του "Καλλικράτη" από την εκπαίδευση


* Περικόπτονται οι κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση
* Προωθείται η συγχώνευση εκατοντάδων σχολείων και η σύνδεση της χρηματοδότησης της σχολικής μονάδας με την... "αποτελεσματικότητα"
* Αυξάνεται το ωράριο των εκπαιδευτικών

Με νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, η κυβέρνηση προωθεί την υποκατάσταση κρατικων πόρων από ιδιωτικούς για τη λειτουργία των σχολείων, αφού μάλιστα για πρώτη φορά φέτος στον προϋπολογισμό οι δαπάνες για την Παιδεία πέφτουν κάτω από το 3%. Εκατοντάδες σχολεία θα βάλουν λουκέτο, καθώς θα συγχωνευθούν με άλλα, χωρίς να είναι σαφές το μέλλον όσων εργαζομένων μείνουν χωρίς αντικείμενο εργασίας.
Επίσης πολλοί σύλλογοι γονέων θα κληθούν να πληρώσουν τη θέρμανση των αιθουσών. Ο διευθυντής του σχολείου αντιμετωπίζεται ως μάνατζερ και καλείται να βρει πόρους για να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του σχολείου. Για πρώτη φορά τίθεται θέμα αύξησης του ωραρίου καθηγητών και δασκάλων.
Το πέρασμα του "Καλλικράτη" στα σχολεία θα είναι φονικό. Εκατοντάδες σχολεία θα βάλουν λουκέτο, οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών ανατρέπονται και μπαίνει για πρώτη φορά στην ατζέντα θέμα αύξησης του ωραρίου καθηγητών και δασκάλων, ενώ η σχολική μονάδα τίθεται υπό την κηδεμονία της "κοινωνικής λογοδοσίας", γεγονός που την καθιστά ανά πάσα στιγμή υπόλογη, ένοχη και άρα ανάξια να υπάρχει.
Το καπέλο του εφιαλτικού σκηνικού που προδιαγράφεται για την εκπαίδευση φέρει τον ψευδεπίγραφο τίτλο "Αναβάθμιση της διοίκησης της εκπαίδευσης". Το υπουργείο Παιδείας απέστειλε σχετικό "κείμενο εργασίας" στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και στους εκπροσώπους των εργαζομένων του υπουργείου Παιδείας με την απαίτηση να καταθέσουν τις προτάσεις εντός 10 ημερών. Η διάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος θα προωθηθεί, σύμφωνα με τις προθέσεις του υπουργείου Παιδείας, με διαδικασίες εξπρές: Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θέλουν να έχουν νόμο.
Με βάση το κείμενο του υπουργείου Παιδείας θα υπάρξουν σαρωτικές συγχωνεύσεις σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Περιορίζονται δραστικά οι γενικές διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις 40 που λειτουργούν σήμερα θα μείνουν μόλις οι μισές. Συγχωνεύονται όλες οι υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και θέματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Συγχωνεύονται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Άλλωστε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας τους έχει γυρίσει από καιρό την πλάτη αναθέτοντας σε ιδιωτικές εταιρείες τη μελέτη και την εξειδίκευση πολιτικής σε κρίσιμα για την εκπαίδευση θέματα. Καταργούνται και τα 295 Γραφεία Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δεν αρνείται ότι στόχος είναι η "οικονομικότητα". Όπως αναφέρεται, "ο αριθμός των υφισταμένων δομών διοίκησης είναι υπερβολικά μεγάλος, διαμορφώνοντας ένα εξαιρετικά υψηλό κόστος λειτουργίας (ενοίκια κτιρίων, στελέχη, διοικητικοί υπάλληλοι και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί). Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Παιδείας, στο κείμενό του, αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σχετική με την τύχη των εκατοντάδων εργαζομένων που θα μείνουν χωρίς αντικείμενο εργασίας λόγω των συγχωνεύσεων και καταργήσεων.
Ωστόσο ο στόχος της "οικονομικότητας" θα κριθεί σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Οι συγχωνεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει από πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος είναι βέβαιο ότι δεν θα μείνει ολιγοθέσιο για ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο, ενώ είναι σαφής πλέον η επιλογή για μητροπολιτικές σχολικές μονάδες, κυρίως λύκεια. Οι καταργήσεις σχολείων είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη έχει να κάνει με τη σύνδεση της χρηματοδότησης με την αποτελεσματικότητα της κάθε σχολικής μονάδας.
"Η ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και η μετατροπή της από φορέα με αποκλειστικά εκτελεστικές αρμοδιότητες σε φορέα γόνιμης συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί κεντρική επιδίωξη" αναφέρεται στο κείμενο του υπουργείου Παιδείας.
Πίσω από τα ωραία λόγια κρύβεται η εξής πραγματικότητα: Η αυτονομία έχει να κάνει άμεσα με τη χρηματοδότηση. Δηλαδή με την ικανότητα του διευθυντή του σχολείου να βρει πόρους για να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας πέρα από τους πετσοκομμένους κρατικούς. Όλο αυτό περνάει μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και στη συνέχεια της "κοινωνικής λογοδοσίας". Οι άνθρωποι δεν θέλουν πια εκπαιδευτικούς, θέλουν μάνατζερ που είτε θα διοργανώνουν καλούς εράνους είτε θα βρίσκουν λεφτά από την αγορά.
Τηλεγραφικά αναφέρονται τα εξής μέτρα για την απόδοση αυτονομίας:
- Ενοποίηση - συγχώνευση σχολικών μονάδων. Η ευθύνη για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις περνά στις περιφέρειες, που αναλαμβάνουν επίσης τα κοινοτικά κονδύλια (!) για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
- Ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων στον προϋπολογισμό και τη διαχείριση των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες με βάση τις ανάγκες και τον προγραμματισμό τους, όπως προκύπτει από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης. Θυμηθείτε πως τα σχολεία κάνουν ένα πλάνο, λένε τι χρειάζονται και πώς θα βρουν αυτά που χρειάζονται, το πλάνο δημοσιοποιείται και στη συνέχεια αυτοαξιολογούνται για το αν τα κατάφεραν. Όλο αυτό θα ήταν χωρίς νόημα αν έμενε στο εσωτερικό πεδίο. Με τις προτάσεις έρχεται και το εξωτερικό, που ακούει στο όνομα "θεσμοί κοινωνικής λογοδοσίας".
Στόχος του υπουργείου είναι να ενισχύσει τους θεσμούς κοινωνικής λογοδοσίας προκειμένου να κριθούν τα σχολεία ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Είναι η πρώτη φορά που εισάγεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση η παράμετρος της λογοδοσίας, όπως έχει το στοιχείο της ενίσχυσης των "καλών", άλλο τόσο έχει και το στοιχείο της τιμωρίας. Τι θα γίνει το σχολείο που δεν θα περάσει το τεστ της κοινωνικής λογοδοσίας; Στις αγγλοσαξονικές χώρες κλείνει, οι εκπαιδευτικοί απολύονται και τα παιδιά ψάχνουν να βρουν σχολείο με τη ρετσινιά των αποτυχημένων.
Το εντελώς πρωτότυπο είναι ότι η ενίσχυση της αυτονομίας συνδέεται με την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών και των διευθυντών. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας το διατυπώνει ως εξορθολογισμό του ωραρίου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο "εξορθολογισμός" θα κινηθεί προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Άλλωστε η αναλογία 1 προς 5 ισχύει πλέον επισήμως και για την παιδεία. Αυτό σημαίνει ότι το κοντέρ των προσλήψεων και διορισμών θα είναι φέτος μηδενισμένο. Πώς θα καλυφθούν λοιπόν τα κενά; Με παραπάνω δουλειά...

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Μετατάξεις υπαλλήλων περιφερειών: Μεχρι τις 7 Δεκεμβρίου οι διαπιστωτικές πραξειςΑπο:e-aftodioikisi.gr

Μεχρι τις 7 Δεκεμβριου θα πρεπει να εχουν ολοκληρωθει οι υποχρεωτικές μεταταξεις απο τις κρατικές στις αιρετές περιφέρειες. Το χρονοδιαγραμμα αυτο τίθεται με εγκυκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποια αναφέρει:

Θέμα: Μετατάξεις προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 256 του ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Κατόπιν της με αριθμό 10/2010 εγκυκλίου μας, η οποία αφορά σε μετατάξεις προσωπικού των κρατικών περιφερειών στις αιρετές περιφέρειες, σημειώνονται τα εξής:

Από την 1η Ιουλίου 2011 η διαχείριση του ΕΣΠΑ στις περιφέρειες, δήλωσε ο Γ.Ραγκούσης

Στιγμιότυπο από την ομιλία του υπουργού Εσωτερικών


Απο: www.in.gr
Στιγμιότυπο από την ομιλία του υπουργού Εσωτερικών   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

«Χρήματα για τον Καλλικράτη υπάρχουν, χρήματα για σπατάλες δεν υπάρχουν» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης μιλώντας στη διημερίδα που διοργανώνεται για την υλοποίηση της νέας διοικητικής δομής της χώρας.

Ο κ. Ραγκούσης ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 257 διαγωνισμοί που αφορούν στο πρόγραμμα «Καλλικράτης», ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την υλοποίηση 1.200 νέων ηλεκτρονικών ΚΕΠ.

Επίσης 24 αποφάσεις που αφορούν τους νέους Δήμους δημοσιεύονται άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 21 ΠΔ, όπως και 26 υπουργικές αποφάσεις, που αποτελούν την κανονιστική πράξη ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή του.

«Το επόμενο τρίμηνο είναι κρίσιμο για την έναρξη της εφαρμογής του Καλλικράτη με στόχο την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών» υπογράμμισε.

Επίσης, ο υπουργός υπενθύμισε ότι μετά τη συγχώνευση των Δήμων σε 325, από τις 6.000 δημοτικές επιχειρήσεις, καταργούνται οι 4.500, χωρίς ωστόσο να γίνουν απολύσεις.

«Το μεταβατικό στάδιο θα έχει δυσκολίες», προειδοποίησε και για αυτό θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, όπως για τις αρμοδιότητες του ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, αυτές θα περάσουν στις Περιφέρειες όχι από την 1η Ιανουαρίου 2011, αλλά από την 1η Ιουλίου.

«Θα υπάρξουν και καθυστερήσεις, συνέχισε ο υπουργός, αλλά θα αντιμετωπιστούν άμεσα και δεν θα μας κάνουν να γυρίσουμε πίσω».

Ο κ. Ραγκούσης ανακοίνωσε επίσης ότι εκπονείται ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο για μεταφορά και άλλων αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθμού, ώστε με αυτόν τον τρόπο, το κράτος να περιοριστεί σε επιτελικό ρόλο και σε ελέγχους.

Tέλος, ο υπουργός επεσήμανε δύο κινδύνους για την πορεία του «Καλλικράτη»: ο ένας είναι να υποτιμηθεί η δύναμή του και ο δεύτερος να υπερεκτιμηθεί η νέα εξουσία και να υπονομευθεί το απαραίτητο κλίμα συνεργασίας με την κυβέρνηση και την κοινωνία.