Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΣΠΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΣΠΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ανάπτυξη, ΕΣΠΑ και παραγωγική ανασυγκρότηση

πηγή: pireas2day.gr 

Του Γιάννη Τόλιου*

Η σημασία της ανάπτυξης ως στοιχείο εξόδου από την κρίση, αποτελεί κοινό τόπο σ’ όλες τις πολιτικές «αφηγήσεις», όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε κάθε χώρα. Ωστόσο ο χαρακτήρας της ανάπτυξης (πόροι, φορείς, κλάδοι, υποστηρικτικές πολιτικές, κατανομή αποτελεσμάτων, διεθνείς οικονομικές σχέσεις, κά), δεν σηματοδοτούν το ίδιο περιεχόμενο. Στην περίπτωση της ελληνικής κοινωνίας, που βιώνει τη μεγαλύτερη μεταπολεμική κρίση, το ζήτημα της ανάπτυξης συνδέεται ευθέως με την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και την επιβίωση του ελληνικού λαού.

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Το ΕΣΠΑ... περνά από την τρόικα!

 πηγή: ΑΥΓΗ

Το "μαχαίρι στον λαιμό" της χώρας μας επιχειρεί να βάλει η Κομισιόν, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φορά τα κονδύλια που προέρχονται από το ΕΣΠΑ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να θέσει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα συνδέονται ευθέως με την εφαρμογή του Μνημονίου. Ως εκ τούτου, αν η Ελλάδα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των δανειστών για την εφαρμογή συγκεκριμένων «μνημονιακών» μέτρων, τότε και μόνο τότε θα εκταμιεύονται τα κοινοτικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στη χώρα μας, την περίοδο 2014-2020! Οι κοινοτικοί πόροι συνολικού ύψους περίπου 19 δισ. ευρώ που έχουν εγκριθεί και θεωρούνται αναγκαίοι για την ανάπτυξη της χώρας μας την προσεχή επταετία δεν θα πρέπει πλέον να θεωρούνται δεδομένοι, καθώς η εκταμίευσή τους θα εξαρτάται από το κατά πόσο οι ελληνικές κυβερνήσεις θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της τρόικας.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων τον οποίο επιχειρεί να επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πλαίσιο κοινοτικής χρηματοδότησης των κρατών-μελών θα αλλάξει ριζικά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το νέο αυτό, αυστηρότερο καθεστώς χρηματοδότησης της χώρας μας από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτει η πολυσέλιδη μελέτη του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) με θέμα τις «πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό».

Σύνδεση με συντάξεις και αγορά εργασίας

Στο άρθρο 17 της πρότασης της Επιτροπής για τον Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων, η Επιτροπή συνδέει ρητά την έναρξη της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων με την εκπλήρωση προϋποθέσεων ανά Διαρθρωτικό Ταμείο, είτε κατά την έγκριση των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων είτε το αργότερο μέχρι τις 31.12.2016. Σε σχετικό παράρτημα της πρότασης της Επιτροπής περιλαμβάνονται 40 περίπου προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τα κράτη-μέλη. Μία από αυτές προβλέπει τη θεσμοθέτηση διαρθρωτικών αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ώστε ακόμη και άτομα ηλικίας μεταξύ 60 και 70 ετών να εξακολουθούν να εργάζονται. Η προϋπόθεση αυτή εμφανίζεται συγκαλυμμένη υπό τον τίτλο «Ενεργός και υγιής γήρανση»!
Γενικότερα για την εκταμίευση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής θα απαιτείται η διαμόρφωση πολιτικών για την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση, η διαμόρφωση στρατηγικής για την αυτο-απασχόληση και την επιχειρηματικότητα σύμφωνα με τη "Small Business Act", ο εκσυγχρονισμός των θεσμών στην αγορά εργασίας σύμφωνα με Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση κ.ο.κ.

Το άρθρο 21 και η διακοπή χρηματοδότησης

Την ίδια ώρα, στο άρθρο 21 της πρότασής της, η Επιτροπή δημιουργεί στενή σύνδεση των χρηματοδοτήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία με τη δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή των κρατών - μελών. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη - μέλη για τα οποία υπάρχει σύσταση του Συμβουλίου για υπερβολικό έλλειμμα ή χρέος [άρθρο 126 (7)] ή που βρίσκονται σε καθεστώς ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματο-οικονομικής Σταθερότητας (EFSF) ή/και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) ή από τον αντίστοιχο κανονισμό του Συμβουλίου για χώρες εκτός Ευρωζώνης, να τροποποιήσουν τη Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και τα επιχειρησιακά τους προγράμματα ώστε να συμβάλουν στη μακρο-οικονομική προσαρμογή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την πληρωμή μέρους ή και του συνόλου των πόρων για τα επιχειρησιακά προγράμματα.
Επίσης, η Επιτροπή θα αναστέλλει την καταβολή πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων μετά από σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου, μετά από δική της εκτίμηση σχετικά με την ελλιπή πρόοδο του προγράμματος προσαρμογής καθώς και μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του ESM, το οποίο δεν θα εγκρίνει την εκταμίευση πόρων από αυτό.

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

50.000 ευρώ σε κάθε Δήμο της χώρας για τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ

πηγη: espa.gr
Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Ειδικής Γραμματείας για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ» και του αντίστοιχου «Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τεχνικής Βοήθειας της ΜΟΔ Α.Ε», παρέχεται τεχνική βοήθεια σε όλους τους Δήμους της χώρας προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών δράσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Παράλληλα, η ΜΟΔ ΑΕ., ορίσθηκε από το Υπουργείο ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 6, αλλά και ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του προγράμματος Ε.Π. ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης και του ΠΕΠ Αττικής.
Ενδεικτικά οι ενέργειες αφορούν υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης (ειδικότητες όπως μηχανικοί, λογιστές, νομικοί, γεωτεχνικοί κλπ.) για την ωρίμανση έργων που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό του δήμου. Η υποστήριξη προς τους φορείς, για τέτοιου είδους ενέργειες, δεν θα μπορεί να ξεπεράσει συνολικά το κόστος των 50.000 ευρώ (συνολικά για 24 περίπου ανθρωπομήνες).
Στο αμέσως επόμενο διάστημα οι Δήμοι θα λάβουν σχετική πρόσκληση από τη ΜΟΔ προκειμένου να υποβάλλουν αιτιολογική έκθεση και Τεχνικό Δελτίο για την ένταξη των ενεργειών που θα προτείνουν.
Παράλληλα, ο υπουργός καλεί τους Δήμους να ανταποκριθούν το ταχύτερο δυνατόν στη πρόσκληση εφόσον κρίνουν την παροχή τεχνικής βοήθειας απαραίτητη για την αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση των έργων σας.
Η απόφαση αυτή υλοποιεί τη δέσμευση του υπουργού για ουσιαστική στήριξη του νέου θεσμού του Καλλικράτη και κυρίως των νέων Δήμων προκειμένου να υλοποιηθούν χρήσιμα και αναπτυξιακά έργα σε κάθε γωνιά της χώρας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ για σημαντικά έργα της Περιφ. Ενότητας Νήσων


πηγη: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Μετά από εισήγηση της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Αττικής για ένταξη δύο σημαντικών έργων στη Σαλαμίνα και την Τροιζηνία.
Συγκεκριμένα, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε θετικά για τα εξής έργα:
1.«Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Σαλαμίνας και Παλουκίων», έργο προϋπολογισμού 30.120.000 ευρώ.
2.«Βελτίωση επαρχιακής οδού Δρυόπης (κόμβος Καλλονής) - Γαλατά», έργο προϋπολογισμού 34.100.000 ευρώ.
Η προώθηση αυτών των δύο μεγάλων έργων αποτελεί αποφασιστική και ουσιαστική συμβολή της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων στην ανάπτυξη της Σαλαμίνας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Τροιζηνίας, του Πόρου και της Ύδρας με καλύτερη προσβασιμότητα και ασφαλέστερη μετακίνηση των χιλιάδων πολιτών.
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίστηκε επίσης, η υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΕΠΕΡΡΑΑ, για το έργο επαναχρησιμοποίησης των νερών της Ψυτάλλειας, για αστικές, περιαστικές και βιομηχανικές χρήσεις με την ταυτόχρονη υποστήριξη περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, γεγονός που θα στηρίξει αποφασιστικά την ανάπτυξη του ευρύτερου Πειραιά και της Σαλαμίνας.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Προτάσεις για προώθηση έργων στα νησιά περιφερειακής Ενότητας Νήσων


Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο ΕΣΠΑ για την προώθηση και χρηματοδότηση των έργων στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Νήσων, Δημήτρη Κατσικάρη, στην οποία συμμετείχαν οι δήμαρχοι Τροιζηνίας, Πόρου και Ύδρας, κλιμάκιο της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης, αλλά και στελέχη τεχνικών υπηρεσιών των δήμων.
Οικονομία Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας Νήσων στον Πειραιά όπου εξετάστηκαν αναλυτικά όλες οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τους Δήμους αλλά και από την Αντιπεριφέρεια νήσων και έγινε αναλυτική προσέγγιση σε καθεμία από αυτές.
«Τόσο με τα έργα που προωθεί η Περιφέρεια όσο και με αυτά που προτείνουν οι Δήμοι κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για τη θωράκιση των νησιών, προκειμένου να έχουμε και τη μεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότητα από το ΕΣΠΑ», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Δ. Κατσικάρης.
 Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων κατέθεσε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής πρόταση για τη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Σπετσών, η οποία έγινε δεκτή.
Το συγκεκριμένο έργο, που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» (ΕΠΕΡΡΑΑ), συνολικού προϋπολογισμού 19.021.142,45 ευρώ, αναμένεται να υλοποιηθεί άμεσα.
Σκοπός του είναι η συγκέντρωση και επεξεργασία των λυμάτων των Σπετσών, ενός νησιού που αποτελεί διάσημο τουριστικό προορισμό με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά λόγω των άριστων περιβαλλοντικών δεδομένων, της μικρής απόστασης από τον Πειραιά και, κυρίως, λόγω των αμέτρητων τοποθεσιών φυσικής ομορφιάς που περιβάλλουν το μοναδικό -και ομώνυμο- οικισμό του νησιού.

 ΠΗΓΗ: newscode.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ


Ύδρα 22 Σεπτεμβρίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


«Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ  ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ»


Στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πειραιά, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Δημήτρη Κατσικάρη.
 
Στην σύσκεψη παραυρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Παρέστησαν οι Δήμαρχοι, Πόρου Δημήτρης Στρατηγός,  Τροιζήνας Γιάννης  Σαμπάνης και εκπρόσωπος του Δήμου Αίγινας.

 Την Ύδρα εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος  Άγγελος Κοτρώνης, ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Παστός και ο κ. Δαμιανός Μπάμπος.

Από πλευράς της Αντιπεριφέρειας παρέστησαν ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας Νήσων κ. Αθανάσιος Μοσχολέας,Προϊστάμενοι των Τεχνικών Υπηρεσιών και κλιμάκιο της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης.

Στην σύσκεψη η οποία διεξήχθη σε κλίμα καλής συνεργασίας,  τέθηκαν από τον Δήμαρχο Ύδρας, τα πολλά προβλήματα που απασχολούν το νησί μας και έργα τα οποία πρέπει να τρέξουν με γοργούς ρυθμούς, ώστε να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.

«Τόσο με τα έργα που προωθεί η Περιφέρεια όσο και με αυτά που προτείνουν οι Δήμοι κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για τη θωράκιση των νησιών, προκειμένου να έχουμε και τη μεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότητα από το ΕΣΠΑ», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Δ. Κατσικάρης.

«Είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ύδρα», επεσήμανε ο Δήμαρχος, ο οποίος  τόνισε με έμφαση «αισθανόμαστε ως φτωχοί συγγενείς, αφού η Ύδρα έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη της, για χρόνια ολόκληρα και από πλευράς έργων δεν έχει πραγματοποιηθεί τίποτα

Ζήτησε με παρρησία την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, τα οποία θα αλλάξουν την λειτουργία του νησιού και την ζωή των κατοίκων του.
  
Ο Δήμαρχος προσκάλεσε τον κ. Μοσχολέα και τους Προϊσταμένους των Τεχνικών Υπηρεσιών στην Ύδρα, το συντομότερο δυνατό, για την ταχύτερη  προώθηση και ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Αττικής και την Αντιπεριφέρεια Νήσων.

Η αντιπροσωπεία της Ύδρας δήλωσε αρκετά ικανοποιημένη από την σύσκεψη, διότι παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες,  διαφαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την  προώθηση της υλοποίησης των προγραμματισμένων έργων.   

                                      
Από τον Δήμο