Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας: "Φάροι του Κόσμου" - Σάββατο 31 Αυγούστου 2013 και ώρα 20:30


Το Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης
 συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις του Δήμου Ύδρας "Κουντουριώτεια 2013"
σας προσκαλούν στα Εγκαίνια
 της Έκθεσης Γραμματοσήμων "Φάροι του Κόσμου" του συλλέκτη Κων/νου Κορρέ
και παρουσίασης Αρχειακού - Μουσειακού Υλικού της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού
το Σάββατο 31 Αυγούστου 2013 και ώρα 20:30 στο Ι.Α.Μ.Υ.


Η Διευθύντρια του Ι.Α.Μ.Υ.                                      Ο Πρόεδρος του Ν.Μ.Κρήτης
                                                         Αρχιπλοίαρχος (Μ)
      Ντίνα Αδαμοπούλου                                                 Εμμ. Πετράκης Π.Ν. ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: