Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Η διαφθορά στην Ελλάδα στο μικροσκόπιο της Κομισιόν

πηγή: left.gr

Η έκθεση αυτή βασίζεται και σε στοιχεία της «ομάδας GRECO» του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία οι υπηρεσίες της Κομισιόν ενσωμάτωσαν και τις δικές τους αναλύσεις για την διαφθορά που επικρατεί σε κάθε χώρα-μέλος της Ένωσης καθώς και συστάσεις για μέτρα που πρέπει να πάρουν προκειμένου αυτή να εξαλειφθεί στο προσεχές μέλλον.
Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η διαφθορά στην Ελλάδα έχει πλήξει την τοπική αυτοδιοίκηση, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την πολεοδομία, τις μεταφορές, τα δημόσια έργα και τις υπηρεσίες της δημόσιας υγείας. Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς με το Μνημόνιο συνεννόησης, με την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος της και της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανόμενων και των δημοσίων συμβάσεων καθώς επίσης και για την εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια και προγράμματα της Ε. Ένωσης.
Μαζί με αυτή την έκθεση η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα και τα αποτελέσματα μιας έκτακτης έκδοσης του Ευρωβαρόμετρου που δείχνει με έντονα χρώματα ότι η διαφθορά στην Ελλάδα έχει εισχωρήσει σε όλα τα επίπεδα επηρεάζοντας αρνητικά ολόκληρη την Οικονομία της.
Συγκεκριμένα, το 99% των Ελλήνων που ρωτήθηκαν, υποστηρίζει ότι η διαφθορά συνιστά ένα διαδεδομένο πρόβλημα στη χώρα τους (μέσος όρος Ε.Ένωσης:76) ενώ το 63% των συμπατριωτών μας θεωρεί ότι αυτή επηρεάζει αρνητικά την καθημερινή τους  ζωή (μέσος όρος Ε.Ένωσης: 26%).
Το 95% των Ελλήνων θεωρεί ότι η διαφθορά ενδημεί τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο (μέσος όρος Ε.Ένωσης:77%) ενώ το 93% θεωρεί ότι η δωροδοκία και η χρησιμοποίηση διασυνδέσεων(«μέσου») είναι, συχνά, ο ευκολότερος τρόπος για να έχουν πρόσβαση σε κάποια δημόσια υπηρεσία (μέσος όρος Ε.Ένωσης:73%).
Το 7% των Ελλήνων παραδέχθηκε ότι τους 12  τελευταίους μήνες του ζητήθηκε, ρητά η έμμεσα, να καταβάλει «δώρο» για δωρεάν υπηρεσίες που δικαιούται (μέσος όρος Ε.Ένωσης:4%)
Το 89% των ελληνικών επιχειρήσεων (μέσος όροςΕ.Ε.: 73%) και το 80% των ερωτηθέντων προσωπικά (μέσος όρος Ε.Ε.:69%) πιστεύουν ότι η ευνοιοκρατία και  διαφθορά παρεμποδίζουν τον υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το 92% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η δωροδοκία και η χρήση διασυνδέσεων («μέσου») είναι, συχνά, ο ευκολότερος τρόπος για να εξασφαλίσουν ορισμένες δημόσιες, δωρεάν υπηρεσίες (μέσος όρος Ε.Ε.:69%).
Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η έκθεση της Επιτροπής επικαλείται τον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που κατατάσσει την Ελλάδα στην 91η θέση μεταξύ 148 χωρών εξαιτίας της χαμηλής βαθμολογίας που πήρε στους τομείς της ευνοιοκρατίας στις αποφάσεις κρατικών λειτουργών και την εκτροπή από τον πραγματικό τους σκοπό, δημόσιων πόρων.
ΥΓΕΙΑ
Η Κομισιόν αναφέρει ότι η υγειονομική περίθαλψη συγκαταλέγεται μεταξύ των τομέων στους οποίους η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ως προς την διαφθορά. Τόσο οι άτυπες-ανεπίσημες πληρωμές, όσο και οι δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού και φαρμάκων κινούνται μέσα σ ‘ένα κλίμα διαφθοράς.
Η ίδια, επικαλείται έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (2013), στο οποίο αναφέρεται ότι το 11% των ερωτηθέντων που είχε επισκεφθεί το προηγούμενο έτος δημόσιες ιατρικές εγκαταστάσεις (νοσοκομεία, ιατρεία κ.λ.π.)  παραδέχθηκε ότι είχε δώσει «φακελάκι» (μέσος όρος Ε.Ε.:5%) και από αυτούς, το 24% αισθάνθηκε ότι όφειλε na δώσει πρόσθετη της επίσημης-νόμιμης, πληρωμή ή να προσφέρει κάποιο δώρο πριν του παρασχεθεί η περίθαλψη που δικαιούται.
Η Κομισιόν, στην ίδια πάντα έρευνα της, αναφέρεται σε έρευνα του 2011 της MKO «Διεθνής Διαφάνεια» (“Transparency International”) σχετική με τις δωροδοκίες, ήσσονος σημασίας, στην Ελλάδα, η οποία υπολόγισε το ύψος του ποσού που δίνεται συνήθως  στα δημόσια νοσοκομεία για χειρουργικές επεμβάσεις, το οποίο αρχίζει από 100 ευρώ και φθάνει τις 30.000 ευρώ, για ταχύτερη θεραπεία από 30 μέχρι 20.000 ευρώ και για ιατρικές εξετάσεις από 30 μέχρι 500 ευρώ. Τα παραπάνω παράνομα ποσά δίνονται, γράφει η έκθεση, για την απόκτηση πρόσβασης στην υγειονομική-νοσοκομειακή περίθαλψη (σ.σ. γρήγορη εξεύρεση διαθέσιμου «κρεβατιού»), την παράκαμψη της λίστας αναμονής η ακόμη, την εξασφάλιση της παροχής ιατρικής περίθαλψης από συγκεκριμένο, ειδικό, γιατρό .
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Για τις δημόσιες συμβάσεις, η Κομισιόν επικαλείται επίσης, την ίδια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σύμφωνα με την οποία το 76% των ερωτηθέντων Ελλήνων επιχειρηματιών πιστεύει ότι η διαφθορά είναι ευρύτατα διαδεδομένη στις δημόσιες συμβάσεις, τις οποίες διαπραγματεύονται οι εθνικές αρχές (μέσος όροςΕ.Ε.:56%). Και το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 94% για τις συμβάσεις που διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές (μέσος όρος Ε.Ε.:60%). Οι ερωτηθέντες επιχειρηματίες δήλωσαν ότι οι ακόλουθες πρακτικές είναι ευρύτατα διαδεδομένες στις δημόσιες συμβάσεις: + προσαρμογή της συγγραφής τευχών υποχρεώσεων προς όφελος συγκεκριμένων υποψηφίων για το έργο εταιρειών(81%), + συγκρούσεις συμφερόντων κατά την αξιολόγηση των προσφορών(87%), + συμμετοχή των προσφερόντων κατά τον σχεδιασμό της συγγραφής των τευχών υποχρεώσεων(81%), + κατάχρηση των διαδικασιών με διαπραγμάτευση(75%), + αθέμιτες προσφορές(73%), + ασαφή κριτήρια επιλογής ή αξιολόγησης, + κατάχρηση των λόγων έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή ανταγωνιστικών διαδικασιών (72%).
Ως προς τις κυρώσεις, η έκθεση της Κομισιόν υπογραμμίζει ότι οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι που κατηγορήθηκαν για παραβίαση του δημοσιουπαλληλικού κώδικα αθωώθηκαν: το 2011, απολύθηκαν τελικά, μόνον 17 από τους 157  δημ. υπαλλήλους που οι υποθέσεις τους διερευνήθηκαν από πειθαρχικά συμβούλια. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα, μέχρι τα μέσα του 2013, στοιχεία, είχαν απολυθεί 91 δημ. υπάλληλοι κατηγορούμενοι για πειθαρχικά παραπτώματα ενώ εξακολουθούσαν να εκκρεμούν οι υποθέσεις άλλων 2.000 δημ. υπαλλήλων.
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Ως προς τη χρηματοδότηση  των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών τους, η έκθεση αναφέρει ότι το σύστημα συνεχίζει να μην είναι ανεπτυγμένο στην Ελλάδα. Το 86% των Ελλήνων -το μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στην Κοινότητα- θεωρεί ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική διαφάνεια και εποπτεία  στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων (μέσος όρος Ε.Ε.:67%). Επίσης, η χρηματοδότηση των κομμάτων στην Ελλάδα έχει συνδεθεί με διάφορες καταγγελίες για διαφθορά ή παράνομη χρηματοδότηση  τους. Η έκθεση αναφέρεται  σε παράνομες πληρωμές στελεχών δύο κομμάτων από αλλοδαπή εταιρεία (σ.σ. Ζήμενς), τα οποία ήσαν στην κυβέρνηση τις περιόδους 1996-2004 και 2004-2009, με αντάλλαγμα την εξασφάλιση από αυτή την εταιρεία δημ. συμβάσεων. Για το ίδιο θέμα γίνεται αναφορά στους υπολογισμούς της ζημίας του ελληνικού δημοσίου ύψους 2 και πλέον δισ. ευρώ (2012), στην επίτευξη μιας συμφωνίας συμβιβασμού με την εν λόγω εταιρεία, ενώ οι ποινικές διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
Η Κομισιόν ασχολείται και με την διαφθορά στα ΜΜΕ επικαλούμενη την έκθεση του οργανισμού «Freedom House», σύμφωνα με τον οποίο ο Τύπος στην Ελλάδα αξιολογείται ως «εν μέρει ελεύθερος». Η οικονομική αδυναμία και ένα, επιλεκτικά εφαρμοζόμενο, κανονιστικό πλαίσιο, κατέστησαν τα Ελληνικά ΜΜΕ ιδιαίτερα ευάλωτα σε ενδεχόμενες αθέμιτες πιέσεις, γράφει η Κομισιόν.
ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σύμφωνα με την Κομισιόν η Ελλάδα οφείλει να ενδιαφερθεί περισσότερο για τα παρακάτω θέματα:
++ Διασφάλιση επαρκών εξουσιών και στήριξης του εθνικού συντονιστή καταπολέμησης της διαφθοράς, ώστε να μπορέσουν οι ενέργειες του να δώσουν αποτελέσματα. Εξέταση του ενδεχομένου ανεξάρτητης επανεξέτασης για αλλαγές στο πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς,
++ Ενίσχυση της εποπτείας της χρηματοδότησης των κομμάτων και της ανεξαρτησίας, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου. Ενίσχυση των μηχανισμών ιχνηλάτησης των δωρεών και δανείων που χορηγούνται στα πολιτικά κόμματα,
++ Θέσπιση ολοκληρωμένων κωδίκων δεοντολογίας για τους αιρετούς αξιωματούχους, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και των αντίστοιχων εργαλείων λογοδοσίας για πιθανές παραβιάσεις αυτών των κωδίκων σε περιπτώσεις πρακτικών διαφθοράς ή σύγκρουσης συμφερόντων. Εξέταση του ενδεχομένου  σύνταξης παρόμοιων κωδίκων δεοντολογίας και για τα πολιτικά κόμματα. Εξάλειψη πιθανών εμποδίων σ’ ότι αφορά τη διερεύνηση αδικημάτων διαφθοράς, μειώνοντας το βαθμό προστασίας από έρευνες που εξασφαλίζει η ασυλία  σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους, μαζί με τον επανακαθορισμό των κανόνων παραγραφής για εν ενεργεία και πρώην μέλη της κυβέρνησης,
++ Διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς που προβλέπονται στην Στρατηγική για την Μεταρρύθμιση του Συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της.
- See more at: http://left.gr/news/i-diafthora-stin-ellada-sto-mikroskopio-tis-komision#sthash.T8XUsqRC.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια: