Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ( ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ )

Ε.Τ  5871   ΨΗΦΙΣΑΝ 300    ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ 39    ΕΓΚΥΡΑ 261
ΣΓΟΥΡΟΣ  204
ΔΟΥΡΟΥ      57

Ε.Τ  5872  ΨΗΦΙΣΑΝ 309    ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ 35   ΕΓΚΥΡΑ 274
ΣΓΟΥΡΟΣ  212
ΔΟΥΡΟΥ      62

Ε.Τ  5873  ΨΗΦΙΣΑΝ 312   ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ 24    ΕΓΚΥΡΑ 288
ΣΓΟΥΡΟΣ  209
ΔΟΥΡΟΥ      79

Ε.Τ  5874  ΨΗΦΙΣΑΝ 298  ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ 38    ΕΓΚΥΡΑ 260
ΣΓΟΥΡΟΣ  201
ΔΟΥΡΟΥ      59

Ε.Τ  5875  ΨΗΦΙΣΑΝ 291  ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ 25   ΕΓΚΥΡΑ 266
ΣΓΟΥΡΟΣ  188
ΔΟΥΡΟΥ      78

Ε.Τ  5876   ΨΗΦΙΣΑΝ 301  ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ 34   ΕΓΚΥΡΑ 267
ΣΓΟΥΡΟΣ  189
ΔΟΥΡΟΥ      78

Ε.Τ  5877  ΨΗΦΙΣΑΝ 316  ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ 21   ΕΓΚΥΡΑ 295
ΣΓΟΥΡΟΣ  209
ΔΟΥΡΟΥ      86

ΣΥΝΟΛΙΚΑ:   ΣΓΟΥΡΟΣ   1412       ΔΟΥΡΟΥ   499

Δεν υπάρχουν σχόλια: