Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ*


Tου Πάνου Τότσικα
Δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο σημαίνει ουσιαστική εμπλοκή  της τοπικής κοινωνίας (των φορέων της και των πολιτών) στην διαβούλευση, την γνωμοδότηση και την λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν, άμεσα ή έμμεσα. Αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση για τα τοπικά  ή γενικότερης σημασίας ζητήματα, δεν περιορίζεται στο Δημοτικό ή Τοπικό Συμβούλιο, αλλά επεκτείνεται στις γειτονιές, στους φορείς στους πολίτες.
Άμεση Δημοκρατία σημαίνει ότι για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πόλη και την κοινωνία, λαμβάνονται γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις σε επίπεδο  τοπικών λαϊκών συνελεύσεων και προωθούνται μέσω εκλεγμένων (και ανακλητών, βέβαια) εκπροσώπων προς κάθε κατεύθυνση (αρμόδιοι κρατικοί φορείς, Δημοτικά Συμβούλια, ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα κλπ).Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει την ευθύνη της τελικής διατύπωσης των θέσεων της τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράζεται μέσα από τις λαϊκές συνελεύσεις, καταγράφοντας και παρουσιάζοντας τις απόψεις τόσο της πλειοψηφίας όσο και τις μειοψηφούσες απόψεις. Η τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για όλες τις γνωμοδοτήσεις και τις αποφάσεις τοπικού χαρακτήρα, λαμβάνεται από ένα «σώμα» το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από εκπροσώπους των τοπικών λαϊκών συνελεύσεων.
Για ζητήματα υπερτοπικής  σημασίας, οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, (το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους που έχουν εκλεγεί σε τοπικό επίπεδο), αφού έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση και έχουν γνωμοδοτήσει οι τοπικές λαϊκές συνελεύσεις.
Το «μοντέλο» που  παρουσιάζεται παραπάνω, απέχει προφανώς, παρασάγγας από το ισχύον σήμερα στην χώρα μας, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο όπου, απλώς, κάποιες εξαιρέσεις, επιβεβαιώνουν τον κανόνα (βλ. Μαριναλέντα, στην Ανδαλουσία).
Το ισχύον στην χώρα μας εκλογικό σύστημα στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές, δίνει την δυνατότητα σε μια αρχικά εξαιρετικά μειοψηφούσα παράταξη ( ακόμη και του 15%), να ελέγχει τελικά το Δημοτικό ή το Περιφερειακό Συμβούλιο, προωθώντας συνήθως αποφάσεις που δεν εκφράζουν την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Το γεγονός ότι δίνεται σήμερα  η δυνατότητα να εκπροσωπούνται στα δημοτικά και περιφερειακά Συμβούλια κάποιες μικρότερης εμβέλειας παρατάξεις, δεν αναιρεί τον βαθειά  αντιδημοκρατικό τρόπο συγκρότησης των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων.
Συνοψίζοντας: Είναι  προφανές ότι υπάρχει στη χώρα μας (και όχι μόνο) ένα «έλλειμμα  δημοκρατίας» το οποίο εμφανίζεται  με όλα του τα χαρακτηριστικά και στον χώρο της λεγόμενης «Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (δημαρχοκεντρισμός κλπ). Απέναντι σ’ αυτή την πραγματικότητα, το αίτημα των πολιτών δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια δικαιότερη κατανομή των εδρών του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου, μέσω της υιοθέτησης του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής, αλλά στην λειτουργία λαϊκών συνελεύσεων με ουσιαστικό  αποφασιστικό χαρακτήρα σε τοπικής σημασίας ζητήματα  και γνωμοδοτικό χαρακτήρα σε υπερτοπικά ζητήματα. Δηλαδή σήμερα στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ζητούμενο είναι ή διεκδίκηση της άμεσης δημοκρατίας, σε αντικατάσταση του ισχύοντος  εκτρώματος  που βεβαίως καμιά σχέση δεν έχει με την «Δημοκρατία».

* Παρέμβαση στην δημόσια συζήτηση του «Αντίλογου» την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό-Κοινωνικό Στέκι του Δημοτικού Άλσους Ηλιούπολης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: