Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΣΤΑΤ: 3,1 δις έχασαν τα νοικοκυριά σε ένα χρόνο

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Κατσής / FosPhotos
πηγή: TVXS

Κατά 3,1 δις ευρώ μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το τελευταίο έτος. Η νέα μείωση κατά 9,3% - από 33,2 δις ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2012 σε 30,1 δις ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2013 - οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 13,9% των αποδοχών των εργαζομένων και στη μείωση κατά 12,4% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά.


Επιπλέον αιτίες είναι οι κοινωνικές παροχές που συρρικνώθηκαν στο 29,4% των συνολικών δαπανών του κράτους το δεύτερο τρίμηνο φέτος από 44,9% ένα χρόνο νωρίτερα, και οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας που περιορίστηκαν στο 16,5% των συνολικών δαπανών από 24,1% πέρυσι.

Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία, «ως αποτέλεσμα των νέων απωλειών που υπέστησαν τα νοικοκυριά στο εισόδημά τους, η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 7,6%, από 35,4 δις ευρώ σε 32,7 δις ευρώ. Το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -8,7% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση με -6,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012».

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων και Γενικής Κυβέρνησης, που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει επίσης πως το σύνολο των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε σε 19,13 δις ευρώ το δεύτερο τρίμηνο από 21,14 δις ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Αντιθέτως, καταγράφεται αύξηση τόσο των συνολικών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης - από 24,948 δις ευρώ σε 33,145 δις ευρώ - όσο και των πρωτογενών δαπανών - από 22,654 δις ευρώ σε 31,216 δις ευρώ.

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,1% σε σύγκριση με 16,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2012. Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονταν σε 14 δις ευρώ φέτος, έναντι 3,8 δις ευρώ πέρυσι.

Η αύξηση αυτή του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης, οφείλεται σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος των κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένες τράπεζες. Χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ανέρχονταν σε 2,6 δις ευρώ.

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας έναντι της αλλοδαπής, ήταν 0,8 δις ευρώ. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2012, που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 2,3 δις ευρώ, υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών. Τέλος, μείωση κατά 0,5 δις ευρώ παρουσίασαν τα καθαρά εισοδήματα και οι τρέχουσες και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις που λαμβάνονται από την αλλοδαπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: