Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Αστρονομικά πρόστιμα καθ΄οδόν για το αίσχος των παράνομων χωματερών

του:Σταυρογιάννη Λ.

Στον δρόμο του Κουρουπητού πορεύεται η χώρα μας, με ορατό τον κίνδυνο να πληρώσει αστρονομικά ποσά, διότι εδώ και 35 χρόνια αδυνατεί να διαχειριστεί τα σκουπίδια της με τρόπο τέτοιο που να μην απειλούν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Υπό την ασφυκτική μέγκενη του Μνημονίου, το πρόστιμο των 4,7 εκατ. ευρώ για τον σκουπιδότοπο του Κουρουπητού που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι θα φαίνεται... τίποτα. Όσο για τις ευθύνες, ξεγλιστρούν ανάμεσα στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Εσωτερικών, τις περιφέρειες, τις νομαρχίες και τους δήμους, με την ανακύκλωση και επανάχρηση να βρίσκονται ακόμα στα σπάργανα.

Λειτουργούν ακόμη 316 παράνομες χωματερές, 429 δεν έχουν αποκατασταθεί, ενώ ολόκληρες περιφέρειες, όπως της Πελοποννήσου, δεν διαθέτουν ούτε έναν ΧΥΤΑ.

Την πρώτη του μήνα έφτασε η νέα προειδοποίηση, συμπληρωματική επιστολή από την Ε.Ε. Διότι, παρά την καταδίκη του 2005 (Οκτώβριος) και τις υποσχέσεις των κυβερνήσεων πως μέχρι τα τέλη του 2007 οι παράνομες χωματερές θα είχαν κλείσει και αποκατασταθεί και τα απορρίμματα θα οδηγούνταν σε κατάλληλλους χώρους, αυτά δεν έγιναν. Λειτουργούν ακόμη 316 παράνομες χωματερές, 429 δεν έχουν αποκατασταθεί, ενώ ολόκληρες περιφέρειες, όπως της Πελοποννήσου, δεν διαθέτουν ούτε έναν ΧΥΤΑ. Ως γνωστόν, η λειτουργία των ανεξέλεγκτων χωματερών απαγορεύεται από το 1975 από την κοινοτική νομοθεσία, η οποία έχει αντικατασταθεί από την υποχρέωση των κρατών - μελών να οδηγούν σε ταφή μόνο τα υπολείμματα των αποβλήτων (ΧΥΤΥ) αφού έχει προηγηθεί ανακύκλωση, επανάχρηση κ.ά.


Στις 28 Οκτωβρίου, ημέρα που η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει τη νέα προειδοποίηση μαζί με δύο άλλες για πλημμελή λειτουργία δύο ΧΥΤΑ, τον ένα και μοναδικό στην Αττική και γι' αυτόν της Ζακύνθου, δημοσιοποίησε την εισήγησή της για τρεις χωματερές οι οποίες δέχονταν και επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα στην Ιταλία. Αυτή η απόφαση αποτελεί πυξίδα και για τα καθ' ημάς. Εισηγείται λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την επιβολή υψηλών χρηματικών προστίμων διότι η Ιταλία δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του Σεπτεμβρίου του 2004, καθώς έκλεισε και αποκατέστησε μόνο μια χωματερή. Δηλαδή ημερήσιο πρόστιμο 195,840 ευρώ από την ημέρα που θα εκδοθεί η δεύτερη απόφαση του δικαστηρίου έως την πλήρη συμμόρφωση και εφάπαξ πρόστιμο 21,42 ευρώ ανά ημέρα. Αυτό λογαριάζεται και μετράει από την ημερομηνία που εκδόθηκε η πρώτη απόφαση έως την ημερομηνία που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα εκδώσει τη δεύτερη καταδίκη.

Η Επιτροπή στην πολυσέλιδη προειδοποιητική επιστολή της, αφού έδωσε άφθονο χρόνο στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ (προηγούμενη επιστολή με την οποία ζητούνταν στοιχεία και πληροφορίες για τη συμμόρφωση με την καταδίκη είχε σταλεί τον Απρίλιο του 2009), επιμένει πως η εκτέλεση της απόφασης θα ολοκληρωθεί μόνον εάν κλείσουν όλες οι παράνομες χωματερές και αποκατασταθούν και όχι μόνον οι 1.125 στους οποίους αναφερόταν η καταδίκη του 2005 και λειτουργούσαν τον Φεβρουάριο του 2004. Με αυτή την ερμηνεία οι αρμόδιοι θεωρούσαν ότι θα ξεγελάσουν τους κουτόφραγκους. Η Ε.Ε. ξεκαθαρίζει επί του θέματος: "Η απόφαση του δικαστηρίου έχει γενικό πεδίο εφαρμογής και αφορά στην ύπαρξη των ΧΑΔΑ και στους κινδύνους που ενέχουν για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Η αναφορά του δικαστηρίου στον αριθμό των 1.125 ΧΑΔΑ σε καμιά περίπτωση δεν στοχεύει στον περιορισμό της ισχύος της απόφασής του, αλλά απλώς εικονογραφεί το εύρος του προβλήματος και ενισχύει την διαπίστωση περί αποδοχής των αιτιάσεων της Επιτροπής και επιβεβαιώνει ότι η παράβαση υφίστατο κατά τη λήξη της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας. Αν γίνει αποδεκτή η ερμηνεία των ελληνικών αρχών, θα μεταβληθεί το περιεχόμενο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 4 και 8 της Οδηγίας 2006/12 . Εάν η απόφαση του δικαστηρίου αφορά μόνο στους λειτουργούντες ΧΑΔΑ αποκλείοντας τους ΧΑΔΑ των οποίων η λειτουργία έχει παύσει, αυτοί εκφεύγουν της υποχρέωσης αποκατάστασης. Όμως η παύση λειτουργίας ενός ΧΑΔΑ δεν αρκεί από μόνη της προκειμένου να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 8".

Η Ε.Ε. επισημαίνει πως, επειδή εξακολουθεί να είναι αποδέκτης σημαντικού αριθμού καταγγελιών που αφορούν παράνομες χωματερές, "στην παρούσα επιστολή ζητεί να της αποστείλουν οι ελληνικές αρχές πλήρη κατάλογο ανά περιφέρεια με τις τοποθεσίες ή ονομασίες των περίπου 750 ΧΑΔΑ που εξακολουθούν να λειτουργούν η που βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης ". Επιπλέον παρατηρεί ότι από τους 54 νομούς οι 14 δεν διαθέτουν ΧΥΤΑ και άλλοι τόσοι εξυπηρετούνται εν μέρει. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρες περιφέρειες ή πολυπληθείς νομοί, όπως η Ανατολική Αττική, τα Ιωάννινα, η Ημαθία, ο Έβρος, δεν διαθέτουν κατάλληλους χώρους διάθεσης αποβλήτων. Η επιστολή καταλήγει με τη διαπίστωση ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει λάβει όλα τα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης του δικαστηρίου, ζητεί απαντήσεις εντός δύο μηνών και "εφιστά την προσοχή της κυβέρνησης στις χρηματικές κυρώσεις που μπορεί να επιβάλει το δικαστήριο σε κράτος - μέλος που δεν συμμορφώθηκε με την απόφασή του".
Aπο:www.avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: